اصلاح اراضی شور قلیائی و مدیریت بهره برداری از آنها

سال انتشار: 1372
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,908

فایل این مقاله در 43 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMPLOU01_024

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1385

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر تعداد زیادی از متخصصین اصلاح اراضی موضوع «حد اقل شستشو» را مطرح نموده اند در این روش سعی می شود با حداقل آب مصرفی، حداقل عمق خاک لازم برای جوانه زدن بذر و سبز شدن گیاه متحمل به شوری مانند، جو، چغندر قند و غیره شسته شده و بقیه املاح پروفیل خاک طی ابیاریهای بعدی و بوسیله آب آبیاری شسته شود. به منظور اصلاح خاک شور قلیائی سری زرندید در منطقه رودشت اصفهان که بر اساس مطالعات خاکشناسی جزو اراضی درجه پنج منطقه با قابلیت اصلاح، آبیاری و کشت مشکوک اعلام شده . از این روش همراه با کشت گیاهانی مانند جو، گندم، چغندرقند استفاده شد. در این بررسیها که از سال 1364 اغاز گردیده ، خاک بکر (کشت نشده) شور قلیائی را پس از تسطیح شخم، کرت و مرز بنی نموده و بذر گیاه در آن توزیع و چند نوبت متوالی و با فواصل کم آبشوئی و آبیاری نموده بطوریکه در یکی دو هفته اول که بذر برای جوانه زدن وسبز شدن فرصت دارد، املاح لایه سطحی خاک (بستر بذر) شسته شده و محلول خاک به میزان کفای رقیق شده و بذور گیاهان موردکاشت که در قطعات جداگانه و فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفتند براحتی جوانه زده و سبز شده و عملکرد بسیار خوب تولید نمودند، میزان محصول تولیدی گندم و جو حدود 5 تن و چغندر قند حدود 60 (با عیار 18 تا 20 درصد) در هکتار بوده است.

نویسندگان

هوشنگ یزدانی

عضو هیات علمی موسسه آب و خاک اصفهان