آزمایشات ارتعاش محیطی و اجباری روی دو سد بتنی قوسی در ایران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,237

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS32

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

برای شناخت رفتار سدهای بتنی به همان صورتی که ساخته شده اند و مطابق واقع نیاز به تحقیقات تجربی در مورد ایمنی سدهای کشور که یکی از مهم ترین تأسیسات برای کنترل سی لابها و مهارآنها می باشند، در مقابل بارهای دینامیکی شامل زلزله و حوادث طبیعی با توجه به وجود متخصصین و امکانات روزافزون و دانش فنی سد سازی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود . لذا موضوع پروژه فوق یک موضوع کاربردی بوده و قطعًا از اهداف استراتژیک صنعت آب کشو رمان است . استفاده از آزمایشات دینامیکی برروی سازه های واقعی که سدها از آن جمله اند کمک بسیار زیادی به محققین در جهت شناخت رفتار واقعی و دینامیکی این سازه عظیم و پیچیده می نماید.در این تحقیق خصوصیات و رفتار دینامیکی دو سد بتنی قوسی تحت انجام آزمایشات ارت عاش محیطی و اجباری بدست آمده و با نتایج تحلیل حاصل از مدل ریاضی مقایسه شده اند (آزمایش ارتعاش محیطی و اجباری بر روی سد شهید رجایی و آزمایش ارتعاش محیطی بر روی سد الغدیر ساوه ). آزمایشات انجام گرفته در دو گروه انجام گرفت. ابتدا و به دلیل سادگی بیشتر آزمایشات ارتعاش محیطی انجام گرفت و سپس آزمایشات ارتعاش اجباری انجام شد .رکوردهای حاصل از انجام آزمایشات توسط الگوریتم ارائه شده در این تحقیق مورد پردازش قرارگرفت.

نویسندگان

محمودرضا میوه چی

دکتری مهندسی عمران ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

عقیل حاجی مومنی

دانشجوی دکتری عمران ، دانشگاه تربیت مدرس

رضا تاری نژاد

دانشجوی دکتری عمران ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدتقی احمدی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس