تحلیل دینامیکی غیر خطی سکو های ثابت فلزی دریائی با استفاده از المان الیافی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,796

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS24

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

اعضاء پایه یک سکوی ثابت فلزی دریائی درمحدوده تغییرشکل های غیرخطی، دارای دو رفتار متفاوت قاب و مهاربندی می باشند . در این مقاله برای مدل کردن رفتار هردو اعضاء قاب و اعضاء مهاربندی در پایه یک سکوی مهاربندی شده ثابت فلزی درمحدوده تغییر شکل های غیر ارتجاعی ، از المان تیرستون پس کمانشی الیافی استفاده گردیده است در این راستا یک المان به برنامه کامپیوتری Drain-3DX با اعمال تغییرات در یک المان موجود در برنامه اضافه شده است. این المان به منظور مدل سازی رفتار اعضاء قاب و مهار بندی در محدوده تغییر شکل های غیر ارتجاعی جهت انجام تحلیل استاتیکی و دینامیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد . این المان قادر به در نظر گرفتن کمانش و رفتارپس کمانشی اعضاء مهاربندی سکو های ثابت فلزی دریائی می باشد . در این مقاله، المان مزبور به منظور مدلسازی رفتار اعضائ یک سکوی دریائی نمونه در منطقه خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته و سکوی مورد نظر در زلزله های با سطوح مختلف مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

سکوهای ثابت فلزی دریائی ، تحلیل غیر خطی ، عضومهاربندی ، عضو قاب ، المان تیر ستون پس کمانشی الیافی

نویسندگان

علی اکبر آقا کوچک

دانشیاردانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

بهروز عسگریان

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی