اکتشاف ژئوشیمیایی مواد معدنی در ناحیه آببندان بابل

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,540

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCME02_001

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1385

چکیده مقاله:

مطالعات ژئوشیمیایی بخش مهمی از ارزیابی و بررسی منابع و ذخایر معدنی در مراحل مختلف اکتشافات می باشد. در این راستا درپی جویی مواد معدنی در منطقه آبندان واقع در جنوب بابل در استان مازندران در کنار مطالعات زمین شناسی، بررسیهای ژئوشیمیایی نیز صورت پذیرفته است. در محدوده موردمطالعه حدود 60 نمونه 32 عنصری ژئوشیمیایی رودخانه ای برای مطالعات بکمک نرم فازار Minitab انجام پذیرفته است. روال کار بر این منوال بوده که پس از خاج نمودن داده های خارج از ردیف از سری داده ها به روش نمودار جعبه ای، توزیع آماری داده ها بررسی شده و با به دست آوردن میانگین و انحراف معیار هر عنصر آنومالی ممکن و احتمالی در سری داده ها بررسی گردید و این امر مشخص شد که در بعضی نمونه هاعناصری همچون کرم، کبالت، نیکل، سرب و کادمیوم دارای انومالی ممکن و عناصر شیمیایی مثل روبیدیدم و اورانیوم دارای انومالی احتمالی می باشند. همچنین روش P.N برای جداسازی انومالی از سری داده ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است که عناصری همچون روی، روبیدیم، سرب، لانتانیم، زیرکنیم و بالاخره کادمیوم در محدوده مورد مطالعه دارای آنومالی هستند.

نویسندگان

پیمان افضل

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

احمد امیرنژاد

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

محمد لطفی

استادیار پژوهشکده علوم زمین

احمد خاکزاد

دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی