بررسی ویژگیهای دینامیکی سازه های نیروگاهی به روش ثبت لرزش محیطی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,302

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS21

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

اهمیت و پیچیدگی برخی سازه های نیروگاهی , نیز طبیعت برخی از نیروهای وا رده به این سازه ها , تحلیل دینامیکی این سازه ها را در زمان طراحی اجتناب ناپذیر می نماید . بنابراین لازم است مدل دینامیکی مناسبی که بتواند رفتار واقعی این سازه ها را لحاظ کند, انتخاب شود و این انتخاب نیاز به شناخت واقعی رفتار این سازه ها دارد. در این مقاله مطالعه وبررسی ویژگیهای دینامیکی شش سازه نیروگاهی در کشور به روش های تجربی و تحلیلی ارائه می گردد . فرکانس ها,شکلهای مودی و ضرایب میرایی بحرانی ویژگیهای مورد مطالعه هستند . در این نوشتار نتایج آزمایش فونداسیون توربوژنراتور نیروگاههای تبریز , مشهد و شازنداراک و دودکش های نیروگاههای توس و شازنداراک ارائه شده است .عملیات پردازش داده ها و استخراج نتایج بر روی نگاشت های زمانی ثبت شده هر حسگر و برای تمامی مراحل هر یک ازآزمایشات صورت گرفته است . تحلیل مودی سازه های مورد مطالعه نیز براساس مشخصات سازه ها انجام شده است .مقایسه نتایج نشان داده است که تحلیل مودی مدل های خطی ارتجاعی بکار رفته, می تواند ویژگیهای دینامیکی سازه ها را بخوبی لحاظ کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا آقابابایی مبارکه

کارشناس ارشد مهندسی زلزله, مرکز تحقیقات نیرو (متن)