برنامهریزی تولید نیروگاه های کشور با استفاده از روش سلسله مراتبی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,313

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_194

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

در ایــن مقالــه برنامــه ریــزی تولیــد نیروگاههــا بــه روش سلسله مراتبی انجام می گردد . در رویکرد سلسله مراتبی مسـئله اصلی ( مسـئله یکپارچـه ) بـه زیـر مسـائل کـوچکتر شکسـته می شود و در قالب چند سطح حل مـی گـردد . سـطوح بـالاتر دربرگیرنده استراتژیهای کلی س ازمان و سطوح پـایینتر مربـوط به برنامه ریزی دقیق می باشند . خروجی هـر سـطح از سـاختار سلسله مراتبی بعنوان ورودی برای سطح بعدی در نظر گرفتـه می شود . در اولین سطح از ساختار پیشنهادی ابتدا مقادیر تقاضـا در ساعات آتی با استفاده از تکنیـک ابتکـاری بـا اضـافه نمـودن مضربی از انحراف معیار و یک روش جدید که برای مصـارف ساعتی هر ماه یک الگو تعیین می نماید؛ برآورد می گردنـد . در سطح دوم مقدار تقاضـای تعیـین شـده بـرای هـر سـاعت بـا اســتفاده از روش تحلیــل سلســله مراتبــی بــین نیروگاههــای مختلــف کشــور بــا در نظــر گــرفتن معیارهــایی نظیــر میــزان آلایندگی محیط زیست و سهم از تولید کـل کـه در روشـهای مختلف برای تولید برق استفاده می شـود؛ بـه انـواع روشـهای تولید برق تخصیص داده می شود . در سطح سوم با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری نیروگاههایی را که باید وارد مدار شوند تعیین می گردند . در حقیقت خروجی آخرین سطح از سـاختار پیشنهادی، بیان کننده ترکیب بهینه از ورود نیروگاهها به مـدار جهت برآورده نمودن مقدار تقاضای پیش بینی شده می باشد .

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، رتبه بندی ، پیش بینی تقاضا

نویسندگان

سیدفرید قادری

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران

ابوطالب گرئی

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران

مجید شخص نیایی

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سالنامه! آماری! صنعت! برق! ایران' در! سال! 1381 ...
  • آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 1382 ...
  • Hax, A.C, and Meal , H.C., "Hierarchical Integration Of Production ...
  • G.R.Bitran and A.C.Hax, ' ' D isaggregation and resouece allocation ...
  • Golovin , J.J., "Hierarchical integration of planning and control technique ...
  • _ _ , "Hueristic family di saggregation technique for Hierarchical ...
  • نمایش کامل مراجع