تفکر انتقادی برای دانش آموزان،رویکردی نوین در آموزش

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 824

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_029

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی نقش تفکر انتقادی برای دانش آموزان به عنوان رویکردی نوین در آموزش می پردازد. در این رابطه نظریه های اندیشمندان در این حوزه بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است، بدین منظور نخست بامطالعه منابع گوناگون موجود در زمینه تفکر انتقادی، مفهوم و تاریخچه ی آن بیان می شود و سپس با بررسی نظریه های مطرح در این زمینه، مبانی نظری مشخص می گردد. در مرحله بعدی با بررسی مفاهیم و صورت بندی اهداف در پرتو ایننظریه ها به ضرورت تفکر انتقادی در نظام آموزشی پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر بر اساس نظریه های بیان شده،نشان می دهد که تفکر انتقادی به عنوان یک هدف اصلی و مهم مهارتی زمان بر است ودر نظام آموزشی برنامه ها و تکالیفی در کتب درسی تدوین شود که مجال اندیشیدن و ابراز عقاید و موافقتها و مخالفتها را با مباحث مختلف علمی در اختیار دانش آموزان قرار دهند

نویسندگان

فاطمه رجب قورچی

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

سیده سمیه موسوی زاد

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول