چالش های فرارو و رویکردهای جدید روشهای تدریس نوین

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,746

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_025

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

با پیشرفت روزافزون جوامع وتکنولوژی ،دیگر روشهای سنتی تدریسی که در آن معلم همه مطالب را بیان می کردجواب گوی نیاز آموزش دانش آموزان نیست. از نظر زمانی روشهای تدریس به دو دسته سنتی و نوین تقسیم می شود.استفاده از یک روش مستلزم رد روشهای دیگر نیست و ممکن است تلفیقی از چند روش به کار ببریم. در روشهای قدیم تدریس، معلم محور همه فعالیت های کلاس بود. تدریس بر عهده وی بود و دانش آموزان منفعلانه ،مطالب ارائه شده را می آموختند. روشهای نوین آموشی، روشهایی است که مبتنی بر نظریه ها و یافته های روانشناسانه است و با پیشرفت علم و فناوری، تکامل بیشتری هم یافته اند. در این روش ها معلم نقش تسهیل کننده و هدایت گر آموزش را دارد. دانش آموز به صورت فعال حضور دارد و به جای تدریس ، تعلیم و تربیت اتفاق می افتد ،دانش آموز ، خوددر فرآیند یاددهی-یادگیری سهیم است. در این تحقیق طبق پرسشنامه و مصاحبه انجام شده، معلوم گردید که دانش آموزان بسیار قوی یا ضعیف چندان تمایلی به روشهای نوین تدریس نشان نمی دادند ، اما دانش آموزان متوسط قوی علاقه مند ترین دسته دانش آموزان به تدریس های جدید و استفاده از فناوری در تدریس بودند. دانش آموزان و معلمان هنگامی که مشکل سخت افزاری یا برنامه ای در استفاده از ابزار فناوری پیش می آید ، تمرکز خود را از دست داده و دانش آمزان ادامه درس را کمتر متوجه می شوند

نویسندگان

احمد تاتار

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران