تبیین رابطه هوشمند سازی با جو خلاقانه و زیر ساخت فناوری در مدارس

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,347

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_018

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با جو خلاقانه و زیرساخت فناوری است. جامعه آماری در این تحقیق 20 مدرسه از مدارس متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند. به همین منظور پرسشنامه ای حاوی سوالاتباز پاسخ از 30 نمونه آماری گردآوری و تجزیه و تحلیل شده، و پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 924 / بدست آمد. استفاده از ابزارهای الکترونیکی جهت تدریس(برد هوشمند، ویدیوپروژکتورو...) کمک بسزایی به معلمانجهت تدریس و به دانش آموزان در یادگیری می کند. فنآوری اطلاعات و ارتباطات به کمک شبکه اینترنت گستره مناسبیرا برای ایجاد فرصت های لازم برای خلق ایده های جدید در گستره جهانی فراهم می کند .از جمله نتایجی که از این تحقیق بدست می آید پیشرفت در ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرآیندهای یاددهی-یادگیری می باشد. به دلیل اینکه این تحقیق به دنبال تغییر در نحوه آموزش با رویکرد هوشمند سازی است روش تحقیق از نوع همبستگی است

کلیدواژه ها:

مدارس هوشمند ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و پرورش ، مدارس

نویسندگان

جواد ایمانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش

محمد مهترپور

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش

رضا یزدان پناه

دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس