کاربرد نظریه های یادگیری و تفکر در به سازی تولیدات آموزشی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 795

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_016

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

امروزه هنگامی که یک دانش آموز مدرسه را ترک می کند نه تنها باید پایه هایی از دانش را فراگرفته باشد، بلکه مهم تر از آن باید مهارت درست فکر کردن را در تمام امور زندگی یاد بگیرد. پژوهش حاضر با بکارگیری نظریههای یادگیری و تفکر به چگونگی استفاده از این نظریات در به سازی تولیدات آموزشی می پردازد. ثمره و تولید آموزشی، تربیت فرد مفید و دارای تفکر مفید در راستای تحقق اهداف مطلوب جامعه می باشد`

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسماعیل صفری

مربی دانشگاه پیام نور واحد دزفول

سیده سمیه موسوی زاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

غلامرضا دهدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، کارشناسی برنامه ریزی آموزشی