بررسی چالش های آموزشی دروس علوم پایه دانشگاه های علوم پزشکی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,123

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_012

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

امروزه پیشرفت های شگفت انگیزی در علوم ، پزشکی ، تجارت وصنعت دنیا اتفاق افتاده است، پارادایمها، مفاهیم و محیط ملی وجهانی آموزش عالی در حال دگرگونی است اما سیاستها و ساختارهای ما از آنها عقب مانده است.برای مثال در دنیای امروز روشهای تدریسسنتی موضوعیت خود را از دست دادهاند و به جای آنها الگوهای نوین و متحولی از یادگیری- یاددهی فعال و مشارکتی آن هم معطوف به مسائل جامعه ضرورت یافته است.دانشگاه حسب تولید فکر و معنا و ظرفیت های مشاوره تخصصی و خدمات علمی و فنی و نقد و روشنگری ها حضور و مشارکت داشته باشد، و این حضور با پشتوانه استقلال، خودگردانی و اجتماعی ، باید در همه بخشهای آکادمیک وبا مدیریتهای مستقل حرفه ای و از طریق همکاریهای آزاد بین المللی صورت می گیرد. آزادی تحلیل مقایسه ای کشورهای مختلف و تجارب بینالمللی نشان می دهد که درباب تضمین کیفیت آموزش عالیاصول وهنجارهای مورد توافقی در جهان وجود دارد. که باید ارزیابی آموزش عالی کشور را در سطح ملی با اینترازهای جهانی همراه ساخت. در راستای بررسی چالش ها، برخی از مشکلات ارزیابی و کیفیت آموزش عالی به شرح ذیل بیان می گردد:نقش عوامل سیاسی بر نظام آکادمیک ، حرفهای ، علمی و تخصصی کشور توسط فرصت طلبان • مداخله دولت ها در فعالیت های دانشگاه و کنترل بیرونی و دیوانسالاری ، • غلبه رویکرد اداری بر رویکرد علمی در ارزشیابی ، و ارزیابی درونی دانشگاهیان، « خود –ارزیابی » • مشکلات موجود در زمینه های لازم برای• عدم امکان توسعه و مشارکت نهادهای غیردولتی حرفهای وتخصصی برای اعتبار سنجی و ارزیابی بیرونی توسط همتایان دانشگاهی وسایر ذی نفعان اجتماعی،• تمرکزگرایی، تصدیگری و تعدد متولیان • موانع موجود بر سر راه استقلال دانشگاهی و خودحسابرسی آنها وآزادی آکادمیک • یکی از بزرگترین موانع برای فعالیت مراکز آموزش عالی ، محدودیت های موجود در ضوابط ومقررات وبهخصوص ناکافی بودن منابع مالی است بنابراین الگوی ارزیابی درونی و بیرونی ( اعتبارسنجی )می تواند با همکاری وتعامل شبکه ای از کلیه ذی نفعانمانند دانشگاه ها،انجمنهای علمی ،نهادهای غیر دولتی، دولت وبازارکار؛ گزینه مناسبتری برای دوره گذار آموزش عالی ایران به ترازهای کیفیت جهانی( کلاس جهانی) باشد.به طور کلی چالشها به سه بخش تقسیم میشود، یکی وجود چالش هایی در مدیریت کلان کشور (وزارتخانه)، دوم در دانشگاهها و سوم در جامعه است؛ که با توجه به نیازهای جامعه ، آموزش و مدیریت صحیح و حمایت از طرف سطوح کلان کشوری می توان به ترازهای کیفیت جهانی آموزش عالی دست یافت

نویسندگان

آرش بردبار

مدیرآماروفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیتاسادات زگردی

سرپرست آماردانشگاه علوم پزشکی فسا

عبداله مهرفر

مسئول آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا