بررسی علت افت تحصیلی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 901

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_003

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

یکی از آفتهای بزرگ آموزش و پرورش و خانوادهها که همه ساله به میزان زیادی امکانات – منابع ، و استعدادهاب بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف میکند و تاثیرات غیر قابل جبرانی در ابعاد فردی و اجتماعی بهجای میگذارد پدیده افتتحصیلی است. ترک تحصیل ، تکرار پایه ، افت کیفی و اخراج از مدرسه از نمونههای شکست تحصیلی هستند که در بیشتر کشورها نوعی عموعیت دارند. از آنجایی که شکست تحصیلی نتیجه عوامل گوناگون چون جمعیتی، فردی، روشهایآموزشی و برنامههای درسی است بررسی این پدیده مستلزم دقت نظر و ارزیابی ریشهای عوامل متعدد است. در این مقاله جهت بررسی عوامل موثر بر شکست تحصیلی با نگاهی دوباره به مطالعات انجام شده به بررسی مفهوم شکست تحصیلی و ابعاد آن میپردازد و به چند نتیجه گیری اساسی میرسد. از مهمترین نتایج این پژوهش متاثر بودن شکست تحصیلی ازعوامل گوناکون و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با شکست تحصیلی و توجه به ریشههای اصلی شکست تحصیلی وهمچنین بررسی تقدم تاثیر گذاری عوامل فردی ، بر شکست تحصیلی میباشد

نویسندگان

الهام خراط زاده

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران