یافتن محل مناسب نصب برای فیلتر فعال قدرت موازی ( با بهرة ثابت و کنترل شده ) در یک فیدر شعاعی توزیع بمنظور کاهش پدیده های انتشار و نوسان هارمونیکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,691

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_155

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

بمنظور میراکردن پدیده انتشار هارمونیک، فیلترهای فعال قدرت روی سیستم های توزیع نصب می شوند . نصب فیلتر فعال قدرت روی باس ها ممکن است باعث ایجاد پدیدة نوسان هارمونیکی (Whack-a-mole) شود. هدف یافتن مکان مناسب نصب برای فیلتر فعال قدرت موازی است بگونه ای که دو پدیدة انتشار و نوسان هارمونیکی بطور مؤثری جبران شوند . در این مقاله با استفاده از نتایج شبیه سازی، برای یک فیدر توزیع قدرت شعاعی ده باسه در حالت های مختلف اتصال بار غیرخطی ( منبع ولتاژ یا جریان هارمونیکی ) با انتخاب بهره ثابت دو پدیدة فوق بطور مؤثر کاهش می یابد . اما بدلیل معلوم نبودن و نیز متغیر بودن امپدانس مشخصه، نیاز به کنترل پویای بهرة فیلتر فعال قدرت خواهد بود. کنترل کنندة بهرة فیلتر فعال موازی بگونه ای طراحی شده است که با تولید جریان جبرانسازی مناسب، اعوجاج هارمونیکی در روی باس نصب فبلتر فعال قدرت کنترل شده و با نگهداشتن اعوجاج هارمونیکی در یک های انتشار و نوسان هارمونیکی در یک محدودة مجاز از بروز پدیده های انتشار و نوسان هارمونیکی جلوگیری گردد

نویسندگان

حمیدرضا عزتی

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بخش برق

علی یزدیان ورجانی

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بخش برق