احداث اولین پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری درجنوب کشور

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,380

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_140

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

بهرهبرداری از تجهیزات صنعت برق در طی چند دهه اخیر و خصوصاً رشد شـبکه هـای انتقـال وتوزیـع نیـرو در منـاطق جنوبی کشور نشان داده است که بر خلاف روش هـای بهـره - برداری متداول در دیگر نقـاط کشـور، شـرایط اقلیمـی سـبب پیرشدگی سریع وکاهش عمر مفید تجهیزات برقـی گردیـده و علیرغم سرمایهگـذاریهای انجـام شـده باعـث گردیـده اسـت همانند سایر نقاط کشور نتوانیم بطور مطلوب از این تجهیزات استفاده نماییم . از آنجا که رشد و توسعه مناطق محروم کشـور در برنامه 20 ساله کشور سرلوحه اهداف دولت می باشـ د لـذا این ضرورت احساس گردید که با تمرکز نیروهـای بـالقوه در وزارت نیرو و انجام سرمایه گذاریهای مالی و انسـانی، ترتیبـی اتخاذ گردد تا در چارچوب یک برنامه مدون تحقیقـاتی و بـا احداث پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری جنوب کشور و در یـک دوره زمــانی معـی ن، بــا انجـام فعالیتهــای گســترده پژوهشی بتوان با رفـع بخـش اعظـم مشـکلات و معضـلات صنعت برق در جنوب کشور، عملکـرد تجهیـزات در شـرایط اقلیمی منطقه را بهبود داده و این فرصت را برای شرکت هـای برق منطقهای و توزیع نیرو فـراهم نمایـد تـا در ایـن رهگـذر بتوانند به جای رفع اثرات ناشی از شرایط اقلیمـی بـه توسـعه شبکه و افزایش کیفیت برق بپردازند . در این مقاله در ارتبـاط بـا فعالیتهـای اجرایـی مربـوط بـه تاسیس، تجهیز و توانایی های بـالقوه پایگـاه تحقیقـاتی بـرق مناطق گرمسیری در جنوب کشور که با حمایت شرکت توانیر و همکاری شرکت برق منطقه ای هرمزگان و پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده پرداخته شده است.

نویسندگان

مجید رضایی

پژوهشگاه نیرو

علیرضا مرادیان

پژوهشگاه نیرو

محمد اسکویی

پژوهشگاه نیرو

محمدرضا شریعتی

پژوهشگاه نیرو

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :