شیوه تعیین خصوصیات مورد نظر مشترکین « بررسی موردی مشترکین برق دیماندی»

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,140

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_113

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

از آنجــا کــه مهمتــرین بخــش در انــدازه گیــری رضــایت مشترکین، تعیین خصوصیات می باشد، لـذا ضـرورت دارد تـا شیوه تعیین خصوصیات مورد نظر مشترکین مورد بررسی قرار گرفته و مراحل آن مشخص گردد . این مقاله با استفاده از مراحل تعیین خصوصـیات مـوردنظر مشــترکین بــه بررســی مــوردی خصوصــیات مشــترکین بــرق دیماندی پرداخته است .

نویسندگان

حسن لاجوردی

شرکت متن - بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی