بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,717

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_103

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که سیستم های موتور الکتریکـی سـهم قابـل تـوجهی از مصـرف انرژی الکتریکی را به خود اختصاص داده اند . آن هـا بـه طـور وســیعی در بخــش هــای مختلــف صــنعتی، خــانگی، اداری، کشاورزی و عمومی کاربرد دارند . در آمریکا در سال 94 ، %69 از کل انرژی الکتریکی مصرفی در بخش صـنعت را بـه خـود اختصاص داده اند . در اروپا در سال 2000 ، %65 از کل انـرژی الکتریکی بخش صنعت توسط موتـور هـای الکتریکـی بخـش صنعت مورد استفاده قرار گرفته است . در ایران نیز در سال 73 ، حدود %38/5 از کل انرژی الکتریکی مصرفی کشـور و %65/5 از انرژی الکتریکی بخش صنعت توسط موتورهای الکتریکـی صورت گرفته است . بنابراین با توج ه به میزان مصرف انـرژی سیستم های موتور الکتریکی ، برنامه بهینه سازی مصرف انـرژی در موتورهای الکتریکی هم به دلیل صـرفه جـویی هـای قابـل توجهی که در مصرف و تقاضای انرژی خواهد داشـت و هـم بــه دلیــل اثــرات مثبــت زیســت محیطــی و کــاهش گازهــای گلخانه ای ناشی از نیاز کمتر به احدا ث نیروگاه هـا ، از اهمیـت ویژه ای برخوردار می باشد . در این مقاله ابتدا به بررسی اهمیت توجه به مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی پرداخته شـده و پس از آن روشهای مختلف صرفه جویی انـرژی شـامل تـامین توان با کیفیـت مناسـب ، انتخـاب درسـت موتـور الکتریکـی ، استفاده از موتورهای بیش بازده و پـر بـازده ، کـاهش سـرعت موتورهای الکتریکی، به کـارگیری ESD1 ، ، مـدیریت زمـان کارکرد موتور، استفاده از اتصال سـتاره ، اسـتفاده از تجهیـزات انتقال نیروی مکانیکی بـا بـازده بـالاتر و نگهـداری و تعمیـر مناسب در سیستمهای موتـور الکتریکـی مـورد بررسـی قـ رار می گیرد .

نویسندگان

عیسی فرمانی

دانشگاه صنعتی شریف

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اورعی هاشم، پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی، سازمان ...
 • Fact Sheets of Motor Challenge Program of the U.S. Department ...
 • U.S. Department of Energy, 4the U.S. Industrial Electric Motor Systems ...
 • The Motor Challenge Programme of the European Commission, *Energy Efficient ...
 • IEEE 739, ، «Re commended Practice for Energy Management in ...
 • IEC 34, *Rotating Electrical Machines?, 1996 Edition. ...
 • Test Procedure for Standard؛، , 112 [7] IEEE Polyphase Induction ...
 • for determining Method؛، , 61972 [8] IEC losses and efficiency ...
 • and Motors؛، , 1-[9] NEMA MG Generators*, 2003, Rev. 3. ...
 • ETSU-Good Practice Guide GPG2, *Energy Saving with Motors and Drives?, ...
 • نمایش کامل مراجع