تجمیع اطلاعات ارتعاشی آزمایش دینامیکی پل به کمک خوشهیابی فازی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 499

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FJCFIS02_205

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1392

چکیده مقاله:

در این مقاله انجام خوشهیابی فازی برای تجمیع اطلاعات ارتعاشی جهت شناسایی شکلهای مودی، در الگوریتم شناسایی غیرپارامتریک مودال از روی خروجی پیشنهاد شده و الگوریتم شناسایی غیرپارامتریک مودال، در چارچوب پارادایم حسابگری نرم،متناظر الگوریتم خوشهبندی با رابطهی زیرمجموعگی دارای عناصر پایه نمایی مختلط تفسیر گردیده است. انتقال ارتعاش ناشی از ترافیک پل قلعه مرغی تهران به ساختمانهای اطراف، موجبات ناراحتی ساکنان ساختمانهای مجاور پل را فراهم آورده است. لذا آزمایش بارگذاری دینامیکی به منظور بررسی وضعیت ارتعاشی پل روی آن انجام شده و پردازش بخش ارتعاش آزادشتاب پل تحت عبور کامیون به کمک روش پیشنهادی انجام گردیده و ارتعاش تکیهگاههای ارتجاعی پل، و نزدیکی فرکانسهای طبیعی عرشه به فرکانس ارتعاشی سیستم عرشه- تکیهگاه ارتجاعی به عنوان دو مشکل عمده پل تشخیص داده شده است.

کلیدواژه ها:

ارتعاش ناشی از ترافیک ، تجمیع اطلاعات ارتعاشی ، تخمین شکل مودی با خوشهیابی فازی ، شناسایی مودال از روی خروجی ، وضعیت سنجی ارتعاشی پل

نویسندگان

شروان عطایی

استادیار دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت،