بررسی تطبیقی ( مقطعی –طولی ) تاثیرات تبلیغات بر متغیرهای آگاهی و مصرف

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,962

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMMC01_065

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرایند تصمیم گیری و خرید یکی از مراحل مهم و تعیین کننده در رفتار مصرف کننده است . شناخت عوامل موثر بر مصرف و بررسی تاثیرات تبلیغات و میزان آگاهی بر مصرف می تواند مدیران موسسات تولیدی و خدماتی را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایشان یاری رساند . در این مقاله به بررسی تاثیرات متقابل متغیرهای آگاهی از تبلیغات، اولین مارک در ذهن، آگاهی بدون کمک ( ابتدا به ساکن ) و مصرف به طور تطبیقی - مقطعی و تطبیقی – طولی پرداخته شده است . روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل ثانویه است . برای تحلیل داده ها از تکنیک آماری ضریب همبستگی و آماره های توصیفی استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه همبستگی قوی و مثبت و هم تغییری نسبتاً موازی بین متغیرهای تحقیق ( تبلیغات، آگاهی ها و مصرف ) وجود دارد . وابستگی متقابل متغیرها در طول دوره چهارساله نیز مشاهده شده است، که همبستگی بین متغیرها را در طول این دورة زمانی تایید می کند .

کلیدواژه ها:

آگاهی از تبلیغات ، اولین مارک در ذهن ، آگاهی بدون کمک ( ابتدا به ساکن ) ، مصرف

نویسندگان

کامبیز کبیری

کارشناس ارشد جامعه شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی مدیر پروژه . شرکت

نرگس صادقی

مدیر پروژه . شرکت بازارنگر کارشناس ارشد آمار – دانشگاه آزاد اسلامی