بررسی خطر لرزه در شهر ارومیه، ایران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,114

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SM30

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این مطالعه آنالیز احتمالاتی خطر لرزه در شهر ارومیه انجام گرفته است . برای این منظور ضمن بررسی تکتونیک لرزه ای م نطقه به شعاع تقریبی ۲۰۰ کیلومتر، اطلاعات مربوط به سابقه لرزه خیزی نیز در این محدوده مورد بررسی و استفاده قرار گرفته اند. علیرغم تاریخچه لرزه ای نسبتا آرام شهر ارومیه، این شهر در غرب فروافتادگی دریاچه ارومیه واقع شده که مابین دو مکانیزم گسلی بنیادی آناتولی و زاگرس بوده و در مجاورت گسلهای فعالی همچون گسل تبریز،گسل سلماس و گسل پیرانشهر قرار گرفته است . بررسی بر روی عکس های ماهواره ای نشان می دهد راستای شکستگیهای عمومی منطقه بجز در ناحیه شمال غربی اغلب در امتداد عمود بر گسلهای بنیادی در راستای شمل غرب به جنوب شرق می باشند. با استفاده از روش Kijko & Sellevoll پارامترهای لرزه خیزی منطقه با توجه به طبیعت ناکامل آنها بدست آمده اند . آنالیز خطر لرزه با استفاده از این پارامترها و فرض ۴ رابطه کاهندگی و ۲ رابطه توان لرزه زایی گسل ها بوسیله برنامه کامپیوتری SEISSRISKIII انجام شده است . نقشه هم شتاب سطح طراحی معادل با10%احتمال فزونی در طول عمر ۵۰ سال با استفاده از یک شبکه10*12 تهیه گردیده است. حداکثر شتاب برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال معادل(g)245 تخمین زده شده است که این مقدار انطباق خوبی با مقدار پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ دارد و حاکی از متوسط بودن خطر لرزه در شهر ارومیه می باشد . با اینحال در صورتیکه خطواره های دریاچه ارومیه نیز بعنوان چشمه های بالقوه لرزه محسوب گردند مقدار شتاب مذکور می تواند تا 0/315g افزایش یابد.

نویسندگان

عباس قلندرزاه

استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

رامین معتمد

دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

جعفر عبدالهی شریف

عضو هیات علمی، گروه معدن، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه