بهینه سازی فنی و اقتصادی سیکل حرارتی نیروگاه بخار با استفاده از روش ST

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,916

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEC05_082

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1385

چکیده مقاله:

از میان روش های بهینه سازی فنی و اقتصادی، روش هایی که در آن نتایج قوانین اول و دوم ترمودینامیکی در کنار تحلیل اقتصادی ب ه کار می رود، در تحلیل سیستم های پیچیده ای نظیر سیکل نیروگاه بخار تواناتر هستند . در ای ـن مق ـاله بـهینه سـازی فـنـی و اق ـتصـادی سی ـکـل ح ـرارتـی نـیروگـاه بـخـار با اس ـتـفـاده از روش Structural Theory (ST) به عـنوان یـک روش ج ـامع در طراحی و تحلیل فنی و اقتصادی سی ـکل نـیروگـاه بـخـار تـشـریح ش ـده اس ـت . سپــس ای ــن روش ب ـرای تع ـیـین بـازده تـوربیـن هـا و م ـقـادیـر Difference (TTD) Terminal Temperature هیترهای سیکل نیروگاه منتظر قائم ب ه کار گرفته شده و نتایج آن در اصلاح این پارامترهای سیکل ارائه شده اند . پس از رسم دیاگرام اگزرژی ا جزای سیکل موسوم به دیاگرام F-P برای سیکل نیروگاه منتظر قائم، محاسبات فنی و اقتصادی سیکل صورت گرفته است و با تغییر پـارامترهـای ط ـراحی، مق ـدار ه ـزینه های س ـرمایه گـذاری و عملکرد اجزا ی سیکل ( به کمک محاسبه انهدام اگـزرژی ) ارزیـابی ش ـده اند . مقـادیر پارام ـترهای طراح ـی در نقطه بهینه و در شرایطی که مجموع هزینه های سرمایه گذاری و انهدام اگزرژی اجزای در سیکل به حداقل می رسد نیز به دست آمده و ارائه شده است .

کلیدواژه ها:

بهـینه سـازی فـنـی و ا قـتصـادی ، س ـیکـل حرارتی نیروگاه بخار ، تحلیل اگزرژی ، تحلیل اقتصادی

نویسندگان

حسین عامری

شرکت مهندسی آسیاوات

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • M. _ Lozano and A. Valero., ،، Theory of Exergy ...
 • Theory and Structural؟، 2- C. Torres., A. Valero., L. serra ...
 • C. Torres., A. Vallero., L. serra and J. Royo., ،$Structural ...
 • B. Erlach., L. Serra and A. Valero., ،، Sturctural Theory ...
 • Al. Arena and R. Borchiellini., *Application of Different Produtcive Structures ...
 • G. Tsatsaronis and M. Park., _ Avoidable and Unavoidable Exergy ...
 • G. Satsaronis and M. Park., *Exergy- Aided Cost Minimization _ ...
 • J. Uche., L. Serra and A. Valero., ،، Thermo economic ...
 • El- Wakil., «Power Plant Technology?, Mc Graw-Hill Co., 1988. ...
 • and Gas Table With Computer Equations? , Academic Steam؟، 10- ...
 • نمایش کامل مراجع