تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین و دلالت های آن برای اقتصاد ایران

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-2015794
تاریخ درج در سایت: 9 تیر 1403
دسته بندی علمی:
مشاهده: 470
تعداد صفحات: 19
سال انتشار: 1400

فایل این گزارش در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

گزارش حاضر در ابتدا برخی از شاخص های مهم اقتصادی روسیه طی دهه گذشته از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره،
سرمایه گذاری خارجی و وضعیت تجارت خارجی را بررسی نموده و به طور خاص اثرات اقتصادی تحریم های اعمال شده علیه این کشور
پس از بحران کریمه و پیامدهای جنگ اخیر بر اقتصاد روسیه را مورد ارزیابی قرار می دهد. اقتصاد روسیه طی دهه گذشته شاهد رشد
اندک، همراه با نوسان بوده و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رشد منفی را تجربه کرده است که عمدتا ناشی از تحولات سیاسی مرتبط با
الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۵ و کاهش قیمت انرژی به خصوص نفت و گاز در این سال است. از سوی دیگر، روسیه در سال
۲۰۱۵ و پس از شوک منفی نفت، تورم بیش از ۱۵ درصد را تجربه کرده است که البته پس از تغییرات درسیاست های اقتصادی این
کشور و به خصوص در بانک مرکزی روسیه، از این سال به بعد شوک مذکور تعدیل شد.
در قسمت دوم گزارش تبعات جنگ روسیه و اوکراین بر سایر کشورها بررسی شده است. روسیه و اوکراین هر دو از بزرگ ترین
تولیدکنندگان مواد معدنی، فلزات و محصولات کشاورزی به شمار می آیند و روسیه از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در
جهان به شمار می رود. این مساله بر پیچیدگی این درگیری بیش از پیش افزوده است. تحریم های گسترده جهانی علیه اقتصاد
روسیه باعث شده تا نگرانی ها بابت افزایش قیمت مواد اولیه، مواد غذایی و فشار بر زنجیره های تامین دوچندان شود. کارشناسان در
این زمینه اتفاق نظر دارند که جنگ اوکراین سه پیامد عمده به دنبال خواهد داشت که عبارتند از کاهش رشد اقتصاد جهانی، فشار
بیشتر بر زنجیره های تامین و در نهایت افزایش تورم و بی ثباتی های بیشتر در بازارهای مالی جهانی.
قسمت پایانی گزارش نیز به بررسی فرصتها و چالش های جنگ روسیه و اوکراین برای اقتصاد ایران اختصاص یافته است. در این
قسمت دو حوزه نفت و گاز و تجارت کالاهای اساسی به تفصیل ارزیابی شده و بر اساس آن راهبردهایی برای بهره مندی هر چه
بیشتر از این اتفاق پیشنهاد شده است.

فهرست مطالب گزارش

مقدمه ۱

۲ مروری بر شاخص های اقتصادی منتخب روسیه ۱

۲ - ۱ رشد اقتصادی ۱

۲ - ۲ تورم ۲

۲ - ۳ نرخ بهره ۲

۲ - ۴ نرخ ارز ۳

۲ - ۵ سرمایه گذاری خارجی ۳

۲ - ۶ تجارت خارجی ۴

۲ - ۷ تحریم های وضع شده علیه روسیه ۶

۳ تبعات جنگ روسیه و اوکراین بر سایر کشورها ۷

۴ فرصت ها و چالش های جنگ روسیه و اوکراین ۱۰

۴ - ۱ فرصت ها و تهدیدهای حوزه گاز و نفت ۱۰

۴ - ۲ فرصت ها و تهدیدهای حوزه تجارت خارجی غیر از نفت و گاز ۱

نمایش کامل متن