تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,522

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEC05_006

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1385

چکیده مقاله:

همان گونه که اقتصاد جهانی رو به رشد است، نیاز به ذخیره ثروت های مشترک طبیعی با رویکرد توسعه پایدار رو به فز ونی دارد . در این راستا پروژه بازنگری زیست محیطی انرژی در جمهوری اسلامی ایران در جستجوی حلقه های مشترک محیط زیست و انرژی است ، یعنی اثرات بخش انرژی ب ه روی محی ط زیست که با هدف ارا یه پیشنهاد ها و سیاست هایی مبنی بر کاهش اثرات مخرب این بخش همراه با حفظ روند توسعه اقتصادی به انجام رسیده است . هدف اصلی این تحقیق ، کمّ ی نمودن خسارات زیست محیطی ناشی از چرخه انرژی شامل اکتشاف، استخراج، پالایش، توزیع، انتقال و مصرف انواع حامل های انرژی به ویژه سوخت های فسیـلی می بـاشد که بت ـوان بدین ط ـریق هزینه های بی ـرونی را در بهای فرو ش حامل های انرژی درونی سازی نمود . این تحقیق با مشارکت، هدایت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و با پشتیبانی بانک جهانی انجام گردید . مطالعه بازنگری زیست محیطی انرژی ) ) Environmental Energy Review که به اختصار EER نامیده می شود در جستجوی انواع شکل های انرژی و آثار زیست محیطی آن در تمام مراحل چرخه انرژی با تأکید خاص بر بخش نفت و گاز کشور می باشد . همچنین در این تحقیق اثر مصرف حامل های انرژی در آلودگی های زیست محیطی، خسارات وارده و فشارهای ناشی از یارانه های پرداختی انرژی بر بودجه های دولتی و تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته اند . مطابق نتایج حاصله از این تحقیق، کل یارانه انرژی ایران در سال 1380 حدود %17/8 از تولید ناخالص داخلی (GDP) می باشد که با اضافه نمودن هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوا، کل هزینه های اقتصادی و زیست محیطی بخش انرژی به بیش از %23/5 تولید ناخالص داخلی می رسد . همچنین در این تحقـیق با عنایت به یارانـه های تعـلق گرفتـه به بخش انـرژی و آثـار زیـست محـیطی، 25 سیاست تعریف شده و با استقاده از آنالیز فایده هزینه زیست محیطی این سیاست ها به چهار گروه ( سیاست دو سر برد، سیاست اقتصادی و ثمربخش، سیاس تی که با لحاظ خسارت های جهانی ثمربخش خواهد بود، سیاستی که از لحاظ هزینه ثمربخش نیست ) تقسیم می شوند . با اختیار نمودن برنامه عمل و حذف یارانه ها و با استفاده از سیاست منبع انتشار گاز از چاه های نفت حدود 180000 گیگاگرم CO2 ذخیره شده، با کاهش اتلاف برق در انتق ال و توزیع تا سال 2010 حدود 84 میلیارد ریال هزینه خسارت اجتناب شده و 5/7 میلیون تن، با استـفاده از سیاست صندوق بهـره وری انرژی بخـش صنایع حدود 2900 میلیارد ریال هزینه خسارت اجتـنـاب شده و 14/2 تن CO2 کاهش یافته، با استفاده از سیاست مدیریت تقاضا و ذخایر سال یانه تا سال 2010 ، 3800 گیگاوات ساعت تولید انرژی اجتناب شده و 1/8 میلیون تن CO2 اجتناب شده و با استفاده از سیاست تغییر سوخت از مایع به گازطبیعی در صنایع 2096 میلیارد ریال هـزینه خسـارت و 3/9 میلیون تن CO2 اجتناب شده و جذابیت اقتصادی زیست محیطی ایجاد خواهد شد .

نویسندگان

مجید شفیع پور مطلق

سازمان حفاظت محیط زیست

فاطمه روزی طلب

سازمان حفاظت محیط زیست

محمدمهدی فرسیابی

سازمان حفاظت محیط زیست

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • The World Bank, Environment Strategy for The Energy Sector: Fuel ...
 • The Ministry of Power, Iran, Energy Balance 2000, 2001. ...
 • JICA 1997: The Study on an Integrated Master-Plan for Air ...
 • TERP, 1997: Tehran Transport Emission Reduction Project. SWECO, MTC, SMHI ...
 • IRI, 2001: Third S o cio-Economic and Cultural Development Plan ...
 • Human Development Report, United Nations Development Plan, 2003. ...
 • M. J. Abbasi- Shavazi. _ 2002: Recent changes and The ...
 • A. Aghajanian and A.H. Mehryar., 1999: Fertility transition in The ...
 • ROPME 2000: N. Al-Majed., H. Mohammadi and A. Al-Ghadban..: Regional ...
 • APT 2002: Action Plan for Tran sportation Air Pollution in ...
 • 1- I. Bogie., A. J. Cartwright., K. Khosrawi., B. Talebi ...
 • H. Bitaraf., Minister of Energy: Message Given at Iran Event ...
 • R. Costanza., R. d'Arge., R. de Groot., S. Farber., M. ...
 • DOE, 2001: Dialogue Among Civilizations and The Global Environment. Selected ...
 • DOE, 2001: The Executive Bylaws for Paragraph (C) of Article ...
 • M. Fotouhi and Y. Noorollahi., 2000: Updated Geothermal Activities in ...
 • H. Hoodfar and S. Assadpour., 2000: The Politics of Population ...
 • Iran Statistical Yearbook, 2001: Iran Statistical Yearbook 1379. Islamic Republic ...
 • Iran Statistical Yearbook, 2002: Iran Statistical Yearbook 1380. Islamic Republic ...
 • IRI, 1995: Islamic Republic of Iran Environment Strategy Study. World ...
 • IRI, 1999: Economic Aspects of Increasing Energy Prices to Border ...
 • IRI, 1999: E nvironmental Code of The Islamic Republic of ...
 • IRI, 2000: Ministry of Energy, Iran Water and Power Resources ...
 • IRI, 2002: Biodiversity Conservation Planning in Iran. From Rio to ...
 • IRI, 2002: National Report on Sustainable Development to World Summit ...
 • IRI, 2003: Islamic Republic of Iran, En vironmental Management Support ...
 • R.L. Isaacson and K.F. Jensen (eds.), 1992: The Vulnerable Brain ...
 • L. Kotcheeva and A. Singh., 2000: An Assessment of Risks ...
 • S. Larssen., H. Jansen., X.A. Olsthoorn., J.J. Shah., K. Aarhus ...
 • G. McGranahan and F. Murray (eds.), 2003: Air Pollution and ...
 • MOH, 1997: Health Effects of Air Pollution in Tehran (Acute ...
 • W.R. Moomaw and D.M. Tullis., 1994: Charting Development Paths: a ...
 • OECD, 2003: Poverty and Health. DAC Guidelines and Reference Series. ...
 • PRB, 2002: 2002 World Population Data Sheet of The Population ...
 • PRB, 2002: Population Data for Iran, mid-2002. Population Reference Bureau, ...
 • F. Roudi-Fahimi _ _ 2002: Iran's Family Planning Program: Responding ...
 • M. Sarraf., 2001: Middle East and North Africa Region. Environment ...
 • SCI, 2001: Estimates of Levels and Pattern of Fertility in ...
 • A. Tarman., 2002: Iran Achieves Rep lacement-F ertility Level. Population ...
 • TCTTS, 2002: Metropolitan Tehran Tran sportation and Traffic Information "At ...
 • TERP, 1997: Tehran Transport Emission Reduction Project. SWECO, MTC, SMHI ...
 • UN, 2001: World Population Prospects. The 2000 Revision. Economic and ...
 • UNEP & OECD, 1999: Older Gasoline Vehicles in Developing Countries ...
 • UNDP, 2002: Strategic E nvironmental Assessment. Capacity Building and Institutional ...
 • WB, 1998: World Development Indicators 1998. The World Bank, Washington, ...
 • WB, 1999: World Development Report 1999/2000. Entering The 21st Century. ...
 • WB, 2000: World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Oxford University ...
 • WB, 2002: World Development Report 2002: Building Institutions for Markets. ...
 • WCD, 2000: Dams and Development. A New Framework for Decision ...
 • Whitford., 2002: Air Quality Monitoring Network Needs A0ssessment, Islamic Republic ...
 • نمایش کامل مراجع