تاثیر تقویت کننده MoO۳ بر رفتار سختی و پراش اشعه ایکس کامپوزیت سطحی پایه آلیاژ ۱۰۵۰ Al تولید شده به روش فرآوری همزن اصطکاکی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMAT05_007

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات اکسید مولیبدن بر سطح آلیاژ ۱۰۵۰ Al به روش فرآوری همزن اصطکاکی تولید شد. بررسی ریز ساختار ناحیه همزده پس از انجام ۴ پاس توزیع ذرات یکنواخت و مناسب بود. افزایش ریز سختی در ناحیه همزده در نمونه های کامپوزیت ۱۵ درصد حجمی تقریبا (HV) ۷۷/۵ ، در نمونه های کامپوزیت ۱۰ درصد حجمی در ناحیه پسروی (HV) ۸۰ و نمونه بدون تقویت کننده (HV) ۵۰ داشت. در پراش اشعه ایکس اندازه کریستالیت در نمونه بدون تقویت کننده به روش ریتولد (nm) ۲۰۰ افزایش داشت و کاهش کرنش شبکه در کامپوزیت ۱۰ درصد حجمی به روش ریتولد (nm) ۰/۰۴۲ بود. همچنین اندازه کریستالیت در کامپوزیت ۱۵ درصد حجمی به روش ویلیامسون هال (nm) ۱۲۸ افزایش داشت.

نویسندگان

یاسر باقری سفیددشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران

حسن عبدالله پور

دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران

محمدعلی صفرخانیان

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه مالک اشتر، ایران