ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۹

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 18

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFSTIA-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در این تحقیق ، میزان آفلاتوکسین، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژیکی ۷۳ نمونه تخم خام هندوانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ، نشان داد از مجموع ۷۳ نمونه، ۳۰ نمونه حاوی آفلاتوکسین B۱ با میانگین ۴۳/۱۲ نانوگرم بر گرم بود که از این تعداد ۱۳ نمونه ، دارای آفلاتوکسین بیش تر از حد مجاز پذیرفته شده توسط استاندارد ملی ایران می باشد. همچنین مشخص شد ۸/۴۲ و ۶۰ درصد از نمونه های مورد ارزیابی به ترتیب دارای مقدار اسیدیته و اندیس پروکسید بیش تر از ۱ (درصد وزنی بر حسب اسید اولئیک) و ۲ (میلی اکی والان در کیلوگرم) بودند. در ارزیابی میکروبیولوژیکی، ۱۰۰% نمونه های مورد ارزیابی از لحاظ شاخص کلی فرم و ۶۷% نمونه ها از لحاظ شاخص کپک در محدوده ای خارج از حد مجاز میکروبی اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان قرار گرفتند. شاخص اشریشیاکلی نیز در ۸۹% نمونه ها مثبت ارزیابی گردید.

کلیدواژه ها: