جذاب سازی فرایند آموزش با استفاده از سبک های مدیریت کلاس و روش تدریس فعال

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_555

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی جذاب سازی فرایند آموزش با استفاده از سبک های مدیریت کلاس و روش تدریس فعال است. پژوهش حاضر با روش مروری انجام شده و به تحلیل مطالعات و پژوهش های موجود در این زمینه پرداخته است. در این پژوهش از مقالات علمی، کتب تخصصی، گزارش های تحقیقاتی و مقالات معتبر موجود در این زمینه استفاده شده است. یافته ها و نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبت و دوسویه معلم با دانش آموزان تاثیر بسزایی در افزایش انگیزش و مشارکت فعال آن ها در فرآیند یاددهی- یادگیری دارد. مدیریت کلاس درس با تمرکز بر دانش آموزان می تواند به توانایی مدیریت اشتیاق و تعهد دانش آموزان در تعامل با محتوای درس کمک کند. این توانایی به آنها در پیگیری اهداف تعلیم و تربیتی خود و تمرکز بر یادگیری موثر کمک می کند. مدیریت کلاس درس با تمرکز بر دانش آموزان می تواند به توسعه مهارت های مدیریت زمان آنها کمک کند. این مهارت ها شامل برنامه ریزی مطالعاتی، تعیین اولویت ها، و بهره وری در استفاده از زمان می شوند. مدیریت کلاس درس با تمرکز بر دانش آموزان می تواند به توسعه توانایی تعامل مثبت دانش آموزان در کلاس کمک کند. این توانایی به افزایش مشارکت فعال در کلاس، ارتباط مثبت با همکلاسان و معلمان، و ایجاد یک محیط آموزشی پویا منجر می شود. مدیریت کلاس درس با تمرکز بر دانش آموزان می تواند به توانایی انعطاف پذیری در یادگیری آنها کمک کند. این توانایی به آنها در پذیرش تغییرات و تطابق با شرایط مختلف یادگیری کمک می کند. مدیریت کلاس درس با رویکرد دانش آموزمحور می تواند به بهبود مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان کمک کند. این مهارت ها شامل توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعات، ارائه دیدگاه های مستند و توانایی انجام تصمیم گیری های موثر می شوند. مشخص می شود که مدیریت کلاس درس با رویکرد دانش آموزمحور می تواند به بهبود عملکرد تحصیلی و توانایی های دانش آموزان در زمینه های مختلف کمک کند و به توانمندی شان در مواجهه با چالش های زندگی کمک کند. مهارت های مدیریتی معلمان از قبیل مدیریت زمان و کنترل کلاس می تواند به بهبود محیط کلاس و تنظیم نظم و انضباط در کلاس کمک کند. استفاده از روش های تدریس فعال و تعاملی، مانند یادگیری مبتنی بر مشکل، به ترغیب دانش آموزان به فعالیت های فکری و شرکت فعال در فرآیند یادگیری می انجامد. ارائه محتوای آموزشی جذاب و تعاملی می تواند به افزایش توجه و تمرکز دانش آموزان و در نتیجه بهبود یادگیری کمک کند. طراحی محتوای آموزشی با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان می تواند به بهبود یادگیری و درک مطالب کمک کند. فراهم آوردن فرصت هایی برای تمرین تفکر انتقادی می تواند به بهبود توانایی های فکری و تحلیلی دانش آموزان کمک کند. استفاده از فناوری های مجازی و محیط های تعاملی می تواند به بهبود جذب و درک مطالب و در نتیجه بهینه سازی یادگیری کمک کند.

کلیدواژه ها:

جذاب سازی فرایند آموزش ، سبک های مدیریت کلاس ، روش تدریس فعال

نویسندگان

سامره کرکری

کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش اسلامشهر