بررسی تاثیر مخارج نظامی و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای جهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDHCM-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1403

چکیده مقاله:

مخارج نظامی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی است. چرا که ممکن است با افزایش مخارج نظامی امنیت و ثبات اقتصادی افزایش یابد و منجر به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود که این امر باعث افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می گردد. از طرف دیگر ممکن است افزایش غیر متعارف مخارج نظامی، منجر به محدودیت هایی در تامین منابع مالی شده، در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش دهد.تحقیق پیش رو به بررسی تاثیر مخارج نظامی و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشورها با به کارگیری داده هایی از ۷۳ کشور جهان برای دوره زمانی ۲۰۲۰ – ۱۹۸۰ ، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تکنیک رگرسیونی داده های تلفیقی (داده های پنل) پرداخته است. با انجام آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون ریشه واحد جهت تعیین پایایی و آزمون ناهمسانی واریانس ها مشخص شد که مخارج مصرفی دولت با تفاضل گیری مرتبه اول پایا می گردد. همچنین برای انتخاب مدل مناسب از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن استفاده شده که مدل پنل با اثرات ثابت انتخاب و به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مخارج نظامی دولت بر حسب درصدی از GDP دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها بوده و مخارج مصرفی دولت بر حسب درصدی از GDP دارای اثر منفی معنادار بر رشد اقتصادی کشورها می باشد.

نویسندگان