مقایسه تاثیر گوگرد بر تغییرات عملکرد سیستم ایمنی پیش از تولد نوزادان نر و ماده ی موش صحرایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHAMAYESH08_066

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1403

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه امروزه انتشارگوگرد به اتمسفر به طور قابل توجهی بیشتر از تولید گازهای گلخانه ای در سطح جهان است و همچنین اهمیت سیستم ایمنی در سلامت پس از تولد، در این مطالعه به مقایسه اثرمسمومیت پیش از تولد گوگرد، بر عملکرد سیستم ایمنی نوزادان نر و ماده ی موش صحرایی پرداخته شده است. روش کار: در این پژوهش از ۳۶ سر موش صحرایی ماده ی بالغ از نژاد ویستار و ۱۸سر موش صحرایی نر بالغ از همان نژاد به ترتیب با وزن تقریبی ۵±۱۹۰ و۱۰±۲۲۰گرم استفاده شد. موشهای ماده ی بالغ به ۳ گروه ۱۲تایی تقسیم شدند. گروه های کنترل و گروه های تیمار که شامل تجربی مسمومیت خفیف و تجربی مسمومیت شدید بودند، غذای استاندارد آزمایشگاهی دریافت کردند. گروههای تیمار با گوگرد، روزانه مقدار ۵۶/۲ گرم سولفید سدیم (به عنوان دهنده ی گوگردبا دوز mg/kg.b.w۵۰۰ ) به صورت محلول در ۴۸۰ میلی لیتر آب دریافت کردند. موش های نر جهت باروری ماده ها نگهداری شدند. و به جز در یک هفته همجواری با موش های ماده ی بالغ، تیمار خاصی دریافت نکردند. موشهای ماده در گروه های تجربی مسمومیت خفیف از ۱۵ روز قبل از بارداری و گروه تجربی مسمومیت شدید از ۳۰ روز قبل از بارداری تا پایان دوره ی بار داری تیمار گوگرد را دریافت کردند. با تولد نوزادان تیمار قطع واز آنها تا سن ۴۵-۴۰ روزگی مراقبت شد.پس از طی این زمان نوزادان نر و ماده ی هر گروه وزن شده وپس از بیهوشی، از موشهای نوزاد خون گیری بعمل آمد. فاکتورهای بررسی شده در پژوهش حاضر مقایسه تغییرات، غلظت ایمونوگلوبولین M و IgM)G و (IgG سرم خون نوزادان نر و ماده و همچنین مقایسه تعداد کلی لوکوسیتها و شمارش افتراقی آنها در هر دو جنس صورت گرفت. نتایج: نتایج نشان می دهد که تغییر در غلظت ایمونوگلوبولین ها و پارامترهای خونی در تمام گروه های ماده نسبت به گروه متناظر نر اختلاف معنی داری نداشت .بحث و نتیجه گیری: مسمومیت گوگردی پیش از تولد بطور یکسان باعث تغییر در عملکرد سیستم ایمنی نوزادان نر و ماده ی موش صحرایی و باعث افزایش کلی گلبولهای سفید و ایمونوگلوبولینهای IgM و IgG شده که نشانه ای از بروز عفونت می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا صادقی لیمنجوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، دانشکده دامپزشکی ، بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان .

ناهید سیاهمرد

دبیر زیست شناسی و مدیر پژوهش سرای آموزش و پرورش شهرستان کوهچنار ، فارس ، ایران.

علی صادقی لیمنجوب

دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی سعادت شهرستان کازرون ، فارس ، ایران.