بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قاچاق سوخت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند)

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAU-5-46_011

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1403

چکیده مقاله:

قاچاق فرآورده های نفتی، از جمله پدیده هایی است که مسائل متعددی با خود به همراه دارد. بی شک شناسایی این پدیده به شکل میدانی و مواجهه ی واقعی و طبیعی با آن می تواند ابعاد و سویه های ناپیدای دیگری را آشکار سازد، پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای قاچاق سوخت در بخش ساربوک، شهرستان قصرقند از نگاه جامعه محلی روستاییان می پردازد و سعی دارد مهم ترین پیامد اقتصادی و اجتماعی را شناسایی نماید. این پژوهش جز تحقیقات کاربردی می باشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، جامعه آماری پژوهش ساکنان روستایی هشت روستای منتخب بخش ساربوک می باشند که در حال حاضر به سوخت بری (۳۱۶ نفر ) مشغول هستند. حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران با توجه تعداد ۱۷۳ نفر محاسبه شد. جهت گرداوری اطلاعات پرسشنامه از مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد های از آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن) استفاده شد، نتایج پژوهش نشان می دهد که قاچاق سوخت دارای پیامدهای متعدد مثبت و منفی در منطقه مورد مطالعه بوده است که مهم ترین پیامد اقتصادی آن تامین هزینه های زندگی ومایحتاج روزانه می باشد که این امر نشان می دهد قاچاق سوخت از تشدید فقر اقتصادی در منطقه جلوگیری کرده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییر رویکرد مردم نسبت به کار و فعالیت و روحیه کار و تلاش در منطقه تضعیف شود. بعلاوه از پیامدهای مثبت اجتماعی می توان به کاهش سرقت و بذهکاری اشاره نمود. در نهایت پیشنهاد شد تا با ارائه برنامه اقتصادی مرزی به توسعه اجتماعی منطقه مورد مطالعه کمک شود.

کلیدواژه ها:

قاچاق سوخت ، توسعه اقتصادی و اجتماعی ، شهرستان قصرقند ، بخش ساربوک.

نویسندگان

شیوا رئیسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان