شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت دانش در بندر آبادان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 23

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_511

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین عوامل در بالندگی سازمانها به شمار می آید. در عصر اطلاعات، دانش مهمتررینعامل کسب موفقیت بلند مدت برای یک فرد و یک سازمان است. سازمان های امروز باید سریع تر، زرنگ تر و چابک تر باشندپیچیدگی جهان قرن بیست و یک ، فضای انقلاب را تسریع نموده است و آنهایی که نمی توانند یاد بگیرند ، سازگار شوند و تغییراترا بپذیرند به سادگی نابود خواهند شد. مدیریت دانش، پویایی سازمانی را افزایش می دهد و موجب می شود. بدیهی است که استقرار موفق نظام مدیریت دانش در گروه رفع موانع و فراهم آوردن بسترهای لازم در هر چهار حوزه مذکور است. بنابراین مطالعهحاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت دانش در بندر آبادان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی ،همچنین این تحقیق براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی- اکتشافی است و از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری این مطالعه کارشناسان ارشد بندر امام می باشد. حجم نمونه ۱۲ نفر به روش هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه استفاده شد. پایایی با روش توافقی درون موضوع تایید شد. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم انجام شد ونتایج حاصل از کد گذاری به هفت ابعاد شامل (فرهنگ سازمانی ، تکنولوژی ، عوامل فردی ، ساختار سازمانی ، مدیریت ، انگیزشی وشغلی) دست یافت. همچنین رتبه بندی از نظر اهمیت نشان داد که تکنولوژی با وزن ۰.۲۷۲ در رتبه اول و عوامل انگیزشی با۰.۰۳۰ در رتبه هفتم قرار دارد .

نویسندگان

حافظ سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست دانشگاه دانشگاه رهجویان دانش برازجان

بهاره حسین زاده

کارشناس امور مالی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان