بررسی عوامل موثر بر اشاعه وپراکندگی شایعه درفضای مجازی: مطالعه موردی تلگرام

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 18

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_2838

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل موثر بر اشاعه و پراکندگی شایعه در فضای مجازی (مطالعه موردی تلگرام) صورت گرفته، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال عضو در شبکه اجتماعی(تلگرام) و حجم نمونه ۳۸۴ نفر (برآورد شده به یاری جدول مورگان) در پی رد یا تایید ۴ فرضیه در بررسی رابطه بین ۱.بحران های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفشارتصمیم گیری ، ۲.اضافه باراطلاعات وکمبوداطلاعات، ۳.اعتبارمحتواومنبع دررسانه های جمعی و ۴. سوءاستفاده ازاعتمادمردم وگمانه زنی خواص،تامین منافع گروههای خاص با اشاعه وپراکندگی شایعه درفضای مجازی (تلگرام) است. داده های این پژوهش که در دوره زمانی زمستان ۹۴ تا پایان زمستان ۹۵ صورت گرفته است، به یاری آزمون ضریب همبستگی وتکنیک معادلات ساختاریSem مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل این بررسی نشان می دهد که ۴ فرضیه این تحقیق تایید شده و کلیه متغییرهای مذکور دارای رابطه معنا داری با اشاعه و پراکندگی شایعه درفضای مجازی (تلگرام) هستند.

نویسندگان

محبوبه محمدنژاد

کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، ورامین