اثر الکتروپوراسیون بر عصب سیاتیک موش صحرایی (گزارش اولیه یک مطالعه حیوانی)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJOS-12-3_003

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پیش‎زمینه: الکتروپوراسیون سلول به منظور برداشت نسج سرطانی مورد علاقه محققین قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از الکتروپوراسیون در آسیب های عصب جهت ترمیم بدون شکل گیری نوروما بود.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه آزمایشگاهی، عصب های سیاتیک ۳۸ موش صحرایی بریده شد و ترمیم آنها در سه گروه با روش های درمانی مختلف بررسی شد. شانزده موش «الکتروپوراسیون»، ۱۶ موش «برش» دریافت کردند، و ۶ موش گروه کنترل هیچ الکتروپوراسیونی دریافت نکردند. ترمیم و شکل گیری احتمالی نوروما با شاخص میکروسکوپی، و عملکرد حرکتی با شاخص عملکرد سیاتیک (SFI) ارزیابی شدند.یافته ها: در هفته اول، شاخص عملکرد عصب سیاتیک، آسیب کامل عصب در سه گروه نشان داد. در گروه «الکتروپوراسیون»، از هفته دوم به بعد، در شاخص عملکردی سیاتیک بهبود معنی‎دار حاصل شد؛ و با گذشت چهار هفته، گروه بین دو گروه «الکتروپوراسیون» و کنترل تفاوت معنی‎داری وجود نداشت. از هفته پنجم شاخص عملکردی سیاتیک گروه «الکتروپوراسیون» به حالت طبیعی (برابر با موش سالم) ‎رسید. این شاخص در گروه «برش» هیچ‎گاه به حد طبیعی نرسید.نتیجه گیری: کاربرد الکتروپوراسیون در آسیب عصب سیاتیک موش صحرایی، بهبود کامل عملکرد عصب ایجاد می‎کند و می‎تواند برای درمان نورومای سر راهی عصب، مفید باشد.

نویسندگان

Reza Shahryar Kamrani MD

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Ahmad Mohebbi Ashtiani MD

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Shayan Abdollah Zadegan MD

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Mohammad Hossein Nabian MD

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Masoumeh Firouzi PhD

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات ترمیم اعصاب