اثر شرایط زمین ساختی ایستگاه ثبت رکورد بر شکل طیف دامنه فوریه و مقدار فرکانس تصحیح رکوردها

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,682

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF37

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

برای تحلیل دینامیکی سازه ها لازم است از رکوردهای ثبت شده زلزله استفاده شود . داده های خام حاصل از دستگاههای ثبت حرکات زمین ممکن است دارای خطاهایی باشند که بایستی منابع ایجاد خطا و میزان آن با دقت ارزیابی شده و تصحیحات لازم برروی آنها صورت گیرد.در این تحقیق سعی شده است تا مناسب ترین محدود ه فرکانس تصحیح رکوردها از دیدگاه مهندسی زلزله تعیین گردد. برای این کار از مدل استاندارد ω −2که توسطBrune در سال ۱۹۷۰ برای طیف دامنه فوریه شتاب ارائه شده است ، انتخاب گردیده است.در این مطالعه اثرشرایط ساختگاهی ایستگاه ثبت رکورد بر محدود ه فرکانس تصحیح ، مورد بررسی قرار گرفته است . درانتها براساس نتایج حاصل , برای تصحیح رکوردهای ثبت شده در شرایط ساختگاهی مختلف محدوده ای جهت انتخاب فرکانس تصحیح پیشنهادگردیده است

کلیدواژه ها:

شتابنگاشت ، محدوده فرکانس تصحیح ، شرایط ساختگاهی ایستگاه ثبت رکورد

نویسندگان

غلامرضا قدرتی امیری

استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی زاهدی

ستادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

عباس مهدویان

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

سهیل غلامی

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور