ارزیابی و سنجش کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار شهری با تاکید بر ابعاد کالبدی و زیست محیطی مورد مطالعه شهر یزد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES17_011

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

امروزه اراضی شهری به عنوان منبع مهم ثروت اندوزی در کشورها مبدل گردیده است و بر ابعاد مختلف توسعه پایدار اثرگذار است. هدف اساسی این ارزیابی کاربری اراضی شهری با تاکید بر ابعاد کالبدی و زیست محیطی توسعه پایدار در شهر یزد می باشد که به روش تحلیل رگرسون و ماتریس های سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت انجام گردیده که نتایج نشان می دهد که اولا رابطه میان کاربری زمین و توسعه پایدار شهری معنادار است؛ ثانیا شهر یزد در برخی از کاربری ها با کمبود مواجه است و ثالثا به لحاظ کیفی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پوران حبیبی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

سعید ذاکر اصفهانی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

سیف اله رضائی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران