آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,323

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF33

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

سدهای با هستة بتن آسفالتی ، یکی از انواع نسبتًا جدید از سدها می باشند که استفاده از آنها در دنیا و به خصوص اروپا دارای رشد روز افزونی است . با وجود تمام مزایای قابل ذکر برای سده ای با هستة بتن آسفالتی در مورد نحوة رفتار لرزه ای این سدها اطلاعات کمی در دست است و با توجه به شرایط لرزه خیزی کشور ما ، ایران ، شناخت این رفتار اهمیت بیشتری پیدا میکند .در این مقاله با استفاده از نرم افزارAdina تحلیلها در سه مرحلة ساخت آبگیری و تحلیل د ینامیکی تحت بار زلزله به ترتیب با استفاده از دو سری مدل رفتاری« خطی »و « غیرخطی و الاستوپلاستیک »انجام می شود . برای انجام تحلیلها از مشخصات مصالح و هندسة یکی از سدهای در دست ساخت با استفاده از هستة بتن آسفالتی استفاده می شود سپس برای رسیدن به درک کلی ت ری از رفتار سدهای با هستة بتن آسفالتی و آشکار شدن میزان حساسیت به پارامترهای هندسی ازهندسه ای با ارتفاع دو برابر سد اول و شیبهای بالادست و پایین دست تندتر ، استفاده می ش ود . با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در روند طراحی سدهای خاکی با هستة بتن آسفالتی حتمًا می باید شیب و ارتفاع نهایی بدنه سد را بر اساس بررسی دقیق رفتار لرزه ای آن با توجه به ارتفاع و شیبهای گوناگون انتخاب نمود

نویسندگان

بهروز گتمیری

دانشکده فنی، دانشگاه تهران مدرسه عالی پونزشوسه پاریس، فرانسه

نازیلا مکرم

کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی، دانشگاه تهران