ریز پهنه بندی لرزه شهر ارومیه با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,947

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF30

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

بررسی خسارات ناشی از زلزله های اخیر نشان می دهد که شرایط ساختگاه تاثیر بسزایی بر حرکت زمین دارند .بنابراین بررسی پاسخ زمین یکی از پارامترهای مهمی است که باید در مطالعات ریزپهنه بندی لرزه مورد توجه قرار گیرد. امروزه اندازه گیری های میکروترمور بدلیل سهولت استفاده، به صرفه بودن اقتصادی و قابلیت اندازه گیری درسطح وسیع یکی از مناسب ترین ابزارها جهت بررسی مشخصات ساختگاه و مطالعات ریزپهنه بندی لرزه می باشند . دراین مطالعه با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور نقشه های ریزپهنه بندی لرزه شهر ارومیه تهیه گردیده است بدین منظور اندازه گیری های میکروترمور در ۲۲۰ نقطه در سطح شهر ارومیه انجام گرفته است . برای آنالیزمیکروترمورها از روشH/V استفاده گردیده و در انتخاب داده ها سعی گردیده آنهایی انتخاب شوند که دارای حداقل نویز باشند . در نهایت برای تک تک نقاط مقادی ر پریود غالب و ضریب تقویت ساختگاه محاسبه گردیده و بر اساس آنها نقشه نقاط هم پریود و هم ضریب تقویت برای شهر تهیه گردیده است . در انتها هم با توجه به مطالعات صورت گرفته،نتایج حاصله از داده های گمانه ای با نتایج میکروترمورها مقایسه شده و دقت آنها در تعیین مشخصات ساختگاه بررسی گردیده است . مقایسه بین ایندو نشان می دهد که میکروترمورها در مطالعات اثر ساختگاه بخصوص تعیین پریود غالب از دقت قابل قبولی برخوردار هستند

نویسندگان

عباسعلی قلندرزاده

استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

رامین معتمد

دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

احمد سدیدخوی

دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران