طراحی و ساخت یک محفظه لایه ای برای آزمایشهای مدل روی میز لرزه

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,534

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF28

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

شرایط مرزی محفظه مورد استفاده برای مدلسازی فیزیکی مسائل ژئوتکنیک لرزه ای تاثیر زیادی درنتایج آن دارد .برای کاهش اثرات نا مطلوب مرزهای مدل در نتایج از محفظه های انعطاف پذیر استفاده می شود . محفظه انعطاف پذیر،محفظه ای است که سختی برشی دیوارهای آن متناسب با خ اک داخل آن باشد و دارای انواع مختلفی است . در مقاله حاضر انواع گزینه های ممکن برای ساخت یک محفظه مدل انعطاف پذیر برای آزمایش روی میز لرزه g 1مورد بررسی قرارگرفته است و برآن اساس یک محفظه انعطاف پذیراز نوع لایه ای برای میزلرزه مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده است . نتایج شبیه سازی عددی انجام شده برای تعیین مشخصات دینامیکی مدل خاک در محفظه طراحی شده و نیز روش کالیبراسیون محفظه ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

آزمایش مدل فیزیکی ، میز لرزه ، محفظه انعطاف پذیرلایه ای

نویسندگان

فردین جعفرزاده

استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

علی جورابیان

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف