پیامدهای خصوصی سا زی در ایران، مطالعه موردی صنعت بانکداری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECOMANC01_018

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی اصلاح ساختار کلان اقتصادی همواره مورد توجه تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا بوده، این انتظار وجود دارد که اگر فرآیندهای آن به درست ی اجر ا شود، منجر به بهبود سودآوری، کارایی، توسعه بازارهای مالی و سرمایه و توزیع عادلانه ثروت گردد. هدف از این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی بانک ها بر عملکرد مالی آنها می باشد که با دو شاخص کفایت سرمایه و سودآوری سنجیده می گردد. نتایج به دست آمده حاکی ازاین است تفاوت معناداری بین کفایت سرمایه و بازده مالکانه بانک ها قبل و بعد از خصوصی سازی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

خصو صی سازی ، کفایت سرمایه و سودآوری بانک

نویسندگان

محمدرضا فلاح

دانشیار گروه مد یر یت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

علی جباری مرکید

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران