تاثیر نوآوری بالقوه بر عملکردتجاری سازی با نقش قابلیت های سازمانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_208

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تاثیر نوآوری بالقوه بر عملکردتجاری سازی با نقش قابلیت های سازمانی است، این تحقیق از نظر روش، تحقیقی توصیفی- همبستگی به شمار می رود.جامعه آماری مورد نظر در تحقیق، کارشناسان شرکت های دانش بنیان در شهر قزوین می باشند، با توجه به عدم دسترسی به لیست جامعه، حجم نمونه ۵ تا ۱۵ برابر سئوالات پرسشنامه تعیین می گردد. نه برابر تعداد سئوالات پرسشنامه ( ۱۵ سئوال)، ۱۳۵ نفر تعیین گردید.در این تحقیق جمع آوری داده ها با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار و اسمارت پی ال اس نشان داد که نوآوری بالقوه بر عملکردتجاری سازی تاثیر دارد.کیفیت تخصیص منابع رابطه بین نوآوری بالقوه و عملکرد تجاری spss سازی را تعدیل می کند.کشف فرصت از طریقه شبکه ها رابطه بین نوآوری بالقوه و عملکرد تجاری سازی را تعدیل می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حامد ورمزیاری

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران

محمد همتی فر

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران