بررسی روایی عامل مقیاس استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی در میان بزرگسالان استان تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0350

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

پرسشنامه استفاده مشکل ساز از اینترنت که برای ارزیابی عوارض استفاده زیاد از اینترنت طراحی شده است ، قبلا به زبان فارسی برگردانده شده است . در بررسی روایی این ابزار فاکتورهای درونی ابزار با نسخه اصلی انگلیسی متفاوت به دست آمدند. هدف از این پژوهش تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه استفاده مشکل ساز از اینترنت بود. روش کار این پژوهش ، یک مطالعه روش شناختی بود. نمونه گیری از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران و دانشگاه تهران انجام شد. ۴۲۸ دانشجو پرسشنامه پژوهش را تکمیل کردند. ابزار پژوهش ، پرسشنامه استفاده مشکل ساز از اینترنت بود. تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS۲۳ و با استفاده از نرم افزار AMOS۱۶ انجام شد. پایایی ابزار به روش محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل عاملی اکتشافی ، ۴ عامل را نشان داد که شامل اشتغال ذهنی ، عوارض استفاده زیاد، تعاملات اجتماعی و استفاده بیش از حد بودند. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان دادند که ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه استفاده مشکل ساز با نسخه انگلیسی تشابه نسبی دارد. یکی از ابعاد پرسشنامه به دو بعد جدید تبدیل شد. این پرسشنامه می تواند ابزاری مناسب برای اندازهگیری رفتارهای مشکل ساز در زمینه استفاده زیاد از اینترنت باشد.

کلیدواژه ها:

اینترنت ، استفاده مشکل ساز ، روانسنجی ، تحلیل عاملی تاییدی . تحلیل عاملی اکتشافی .

نویسندگان

عفت آدم زاده

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

زهرا مرجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور واحدکیش