تحلیل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و تاثیر آن بر بازار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF10_023

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

روانشناسی سرمایه گذاری و جهتگیری های رفتاری نشان داده شده است که به طور قابل توجهی بر تصمیم گیری در بازارهای سهام تاثیر می گذارد. جهت گیری های کلیدی مانند ضرر گریزی، اعتماد بیش از حد، رفتار گله ای، جهت گیری تایید، و استفاده از اکتشافی در ارزیابی احتمالات، اثرات ملموسی بر روند بازار، نوسانات و قیمت دارایی ها دارند. این مقاله مفاهیم رفتاری فعالیت سرمایه گذاران در بازارهای سهام را بررسی می کند. مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی و پیمایشی بود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تجزیه و تحلیل معاملات؛ تاثیر شاخص های احساسات برمعاملات بورسی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون در نرم افزار Eveiws انجام گرفت. نتایج نشان می دهد رفتاری قوی، اثرات مستند شده شامل نوسانات بیش از حد بازار غیرمرتبط با عوامل بنیادی، قیمت های ناکارآمد دارایی به دلیل محدودیت های شناختی، اثرات حرکت، حباب های بازار سهام و معکوس ها است. از آنجایی که تنوع در رفع خطاها ناکام است، اصلاح قیمت گذاری نادرست می تواند زمان قابل توجهی داشته باشد.

نویسندگان

محمدرضا فلاح

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و هنر، دانشگاه حضرت معصومه

محمود یوسف وند

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش تحول، پردیس ارس دانشگاه تهران، ایران