بررسی بسترهای کشت مختلف بر برخی صفات فیزیو لوژیک گیاه برگ انجیری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF09_020

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

به منظور تاثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد گیاه گلدانی برگ انجیری آزمایشی درسطوح مختلف بستر کشت به صورت فاکتوریل و در قالبطرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه درپاییز ۱۴۰۱ در منطقه ۲۱ مرحله اجر ا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل بسترهای مختلفکشت بصورت ۵۰ % خاک باغچه + ۲۵ % پرلیت + ۲۵ % ورمی کمپوست ، ۲۵ % خاک باغچه + ۵۰ % پرلیت + ۲۵ % ورمی کمپوست ، ۲۵ % خا کباغچه + ۲۵ % پرلیت + ۵۰ % ورمی کمپوست، ۵۰ % خاک باغچه + ۵۰ % ورمی کمپوست، ۵۰ % خاک باغچه + ۵۰ % پرلیت و ۵۰ % پرلیت+ ۵۰ % ورمی کمپوست بود. صفات ارزیابی شامل کلروفیل و قند محلول مورد سنجش قرا ر گرفت. نتایج نشا ن داد که کاربرد بسترهای کشتمختلف در کلیه صفات انداز گیری شده اثر معنی داری دارد.تیمار ۵۰ % خاک باغچه + ۵۰ % پرلیت بیشترین تاثیر را در کلیه صفات مورد ارزیابی(کلروفیل و قند محلول) و تیمار ۵۰ % خاک باغچه + ۲۵ % پرلیت + ۲۵ % ورمی کمپوست کمترین تاثیر را در کلیه صفات مورد ارزیابی داشت.

نویسندگان

هستی کیاپور

کارشناس فضای سبز منطقه ۲۱

ناهید جنگجوی باسمنج

ناظر فضای سبز ناحیه یک منطقه ۱۶