پتانسیل یابی کانی سازی مس با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست در شمال شرقی نقشه ۱۰۰۰۰۰:۱ رباط

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSI42_020

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

کمربند فلززایی ارومیه - دختر به علت وجود تودههای نفوذی بسیار که عامل کانی سازی مس و فلزات گرانبهای دیگر ازجمله طلا بوده، حائز اهمیت است . این کمربند فلززایی به صورت یک نوار آتش فشانی بین زون ایران مرکزی و سنندج - سیرجان کشیده شده است . با استفاده از علم سنجش ازدور و به کمک تصاویر ماهوارهای سنجندههای گوناگون و در نهایت اعمال پیش پردازش و پردازشهای مختلف بر آنها، می توان نواحی امیدبخش ازنظر کانی سازی و پتانسیل های معدنی را در محدوده مطالعاتی مشخص کرد. در این مطالعه از تصویر سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ جهت پتانسیل یابی کانی سازی مس پورفیری استفادهشده است . محدوده مطالعاتی در شمال شرقی نقشه ۱۰۰۰۰۰:۱ رباط و در ۴۵ کیلومتری شهربابک در استان کرمان واقع شده است . سنگ های موجود در محدوده شامل سنگ های آتش فشانی کالک آلکالن ، آندزیت ، داست ، دیوریت ، کوارتز دیوریت و گرانودیوریت ، کنگلومرا، ماسه سنگ و کلریت شیست و کانی های شاخص محدوده شامل کوارتز، آرژیلیت ، فلدسپار، سریسیت ، کلریت ، مگنتیت ، ارتوکلاز، پیریت ، اپیدوت، کالکوپیریت و بیوتیت است . در این مطالعه ، از روشهای پیش پردازش متنوعی همچون تصحیحات هندسی و رادیومتریک که شامل Dark Subtraction، IAR Reflectance Correction و Log Residuals Correction است ، استفاده گردید. علاوه بر این ، روشهای گوناگونی در پردازش تصاویر که شامل تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، ترکیب رنگی کاذب (FCC)، نسبت باندی (Band Ratio) و روش کمترین مربعات رگرسیون (Ls-Fit) است ، به کار گرفته شد که منجر به شناسایی کانی های رسی ، مناطق امیدبخش مس و کانی زایی اکسید آهن در محدوده مطالعاتی شده است . نتایج به دست آمده نشاندهنده اهمیت محدوده مطالعاتی ازنظر کانی سازی مس پورفیری بوده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی حصیری

دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

سیدسعید قنادپور

استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران