تعیین ارزش های هنری بر اساس رویکرد فرمالیسم روسی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DSBM01_032

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

ارزش های هنری از اصلی ترین ارکان زیبایی شناسی شمرده می شود، که خود طیف گسترده ای از مسائل جزئیتر را در بر می گیرد. در مقابل فرمالیسم به این نکته تاکید دارد که ارزش یک اثر هنری تنها وابسته به فرم آن است. فرمالیسم، نام متداول یک گرایش منتقدانه است که ابتدا مخالفان آن این اصطلاح را به کار بردند و طرفداران روسی روش کلی هم با اکراه آن را پذیرفتند. اعتراض آن ها بر این بود که فرمالیسم نه یک سبک واحد و نه منحصر به آن چیزی است که به طور معمول شکل شمرده می شود. چون و چراهای موضعی عقیده رایج فرمالیسم می تواند به خوبی معیار زیبایی شناسی در قرن بیستم باشد. زیرا این اندیشه براین اساس متولد شد که بنیانی عینی یا علمی برای نقد ادبی پیدا کند و تا حدی هم به این منظور که پاسخگوی ظهور هنر مدرن باشد و دغدغه ی مهم نظریه پردازان فرمالیستی بیشتر، وضع نظریه هایی به منظوربرجسته کردن سبک های هنری است تا مکتبی فلسفی. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین ارزش های هنری بر اساس رویکرد فرمالیسم و نظریات گادامر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع کیفی می باشد. اطلاعات در این پژوهش از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شد.

نویسندگان

طاهر آقایی

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه تهران، تهران

اکبر هرمزی

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران