مدل زنجیره تامین سبز جهت بهبود توسعه پایدار محیط زیست با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-12-25_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری به عنوان یکی از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می کند و یکی از بخش های مهم تولید درآمد و ارزآوری است. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش کیفی نظریه پردازی تئوری داده بنیاد به شناسایی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری استان فارس بپردازد. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد و مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث، با بکارگیری روش نمونه گیری نظری است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی استفاده شده است که براساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج ۱۲۰ کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و ۲۱ معیار محوری است که در قالب مدل پارادایمی با نرم افزار مکس کیودا شامل شرایط علی (طراحی فرایندهای سبز، مشتریان و سایر نهادهای بیرونی، نوآوری سبز)، شرایط زمینه ای (محرک های تهیه مواد سبز، پیاده سازی نظام مدیریت پسماند، افکار مالی و هزینه ای سازمان)، شرایط مداخله گر (رویکردهای مدیریت محیط زیستی، ریسک های زنجیره تامین سبز، قابلیت های تامین کنندگان سبز، مدیریت منابع انسانی)، پدیده محوری (بهبود عملکرد محیط زیستی، عوامل اقتصادی، عملکرد عملیاتی)، راهبردها (حوزه مدیریت، تکنولوژی، اقتصاد، سیاستگذاری)، پیامدها (توانمندسازهای زنجیره تامین سبز، بهبود اعتبار، نهادینه شدن تجهیزات تکنولوژی و دانش فنی، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی) قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

مدیریت زنجیره تامین سبز ، محیط زیست ، نظریه داده بنیاد

نویسندگان

زهرا دلشاد

دانشگاه آزاد واحد یزد

مژده ربانی

دانشگاه آزاد واحد یزد

حسن دهقان دهنوی

دانشگاه آزاد واحد یزد