بررسی الگوهای طراحی بیوفیلیک در بیمارستان به منظور تسریع فرآیند درمان بیماران۱

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0071

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

با توجه به سیر صعودی بیماری سرطان در ایران و جهان، و همچنین با توجه به عواقب پی آمده ناشی از این بیماری مزمن و دردناک برای بیماران، نظیر افسردگی ، اضطراب از مرگ، ترس از بستری شدن و عود بیماری و مسائلی از این دست در نظرگیری روش های درمانی تسکینی علاوه بر درمان های پزشکی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . در واقع هدف این پژوهش یافتن مولفه هایی از رویکرد بایوفیلیک جهت بهبود بخشی به کیفیت فضایی محیط های درمانی به منظور ارتقاء روحیه بیماران به منظور تسریع فرآیند بیماران سرطانی است . روش این مطالعه توصیفی -تحلیلی و تحلیل محتوا بوده که با توجه به یافته ها از منابع ذکر شده، به مولفه هایی چون: مولفه های محیطی ارتباط بصری با طبیعت ، مولفه های حسی ارتباط غیر بصری با طبیعت ، مولفه های حسی غیر ریتمیک ارتباط با طبیعت ، مولفه های ارتقاء ارتباط انسان و طبیعت ، مولفه های ارتقاء کیفیت فضایی به واسطه ی حضور نور، مولفه های ارتقاء انسان و مکان به منظور تسریع فرآیند درمان بیماران سرطانی پرداخته شده است .

نویسندگان

لادن لهراسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری فضاهای بهداشتی و درمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران

نداسادات صحراگردمنفرد

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدعباس آقا یزدانفر

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دا نشگاه علم و صنعت ایران