تاثیر محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی بر روی مهارت های تفکر انتقادی و کیفیت استدلال ورزی دانشجویان

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEIT-18-2_013

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

چکیده مقاله:

پیشینه و اهداف: در حال حاضر، در سراسر جهان شاهد تحول در روش­های یادگیری برخط و تغییر به سوی روش­های یادگیری همیارانه در محیط برخط هستیم. محیط­ یادگیری برخط به دلیل ماهیت مشارکتی و تعاملی خود در صورت استفاده از رویکردهای طراحی مناسب، فرصت منحصر به فردی را برای توسعه یادگیری انفرادی و همیارانه ایجاد می­کند. بر این اساس، اگر توسعه مهارت های یادگیری در یک اجتماع اکتشافی و مشارکت­جو مدنظر است؛ طراحی یک محیط یادگیری همیارانه برخط، عنصری اساسی و مهم است. در واقع، ایجاد یک اجتماع اکتشافی و همیارانه برای دست یابی به مهارت های تفکر انتقادی و استدلالی الزامی بوده و باید همانند یک روش آموزشی به آن نگریسته شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی یک محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی و بررسی تاثیر آن بر روی مهارت های تفکر انتقادی و کیفیت استدلال ورزی دانشجویان علوم تربیتی بود.روش ها : این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس­آزمون با گروه­های آزمایش و کنترل بود. به منظور اجرای پژوهش، یک محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی طراحی و تولید شد. دانشجویان در این محیط به صورت همیارانه به نوشتن نظرات خود درباره­ موضوع ارائه شده، ارائه بازخورد در مورد نوشته­های یکدیگر، و سپس بازنویسی نوشته­های خود براساس نظرات همتایان پرداختند. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ بود که ۳۲ نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و به صورت تصادفی در یک طرح پیش آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل جایگزین، و به صورت جفت­های یادگیری همتا شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش، آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. همچنین، به منظور اندازه گیری کیفیت استدلال ورزی دانشجویان از یک فهرست وارسی محقق ساخته استفاده شد. پایایی آزمون تفکر انتقادی، با استفاده از آزمون آلفای کودر- ریچاردسون (۶۹/۰) محاسبه گردید. برای بررسی پایایی فهرست وارسی کیفیت استدلال ورزی نیز از آزمون کاپا (۸۲/۰) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.یافته ها: نتایج تحلیل آماری برای سوالات پژوهش در سطح معنی­داری (۰۱/۰) نشان داد که ارائه بازخورد همتای استدلالی در محیط یادگیری همیارانه برخط، مهارت های تفکر انتقادی، و همچنین کیفیت استدلال ورزی دانشجویان را افزایش می­دهد. به عبارت دیگر، دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل در آزمون تفکر انتقادی نمرات بالاتری کسب کردند، و همچنین نوشته های استدلالی با کیفیت­تری نیز نوشتند.نتیجه گیری:  نتایج پژوهش، حاکی از تاثیر محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی بر روی مهارت های تفکر انتقادی و کیفیت استدلال­ورزی دانشجویان بود. در واقع، طراحی چنین محیط­هایی با توجه به فرصتی که برای یادگیرندگان جهت استدلال­ورزی، بررسی نظرات و عقاید همتایان و در نهایت ارائه بازخورد به همتایان به وجود می آورد مهارت های تفکر انتقادی و استدلال­ورزی دانشجویان را تقویت می­کند. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می­شود که محیط یادگیری همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی به عنوان ابزار و رویکرد مناسبی برای بهبود مهارت های تفکر انتقادی و افزایش کیفیت استدلال­ورزی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد. 

نویسندگان

قدرت اله خلیفه

گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

سعید لطیفی

گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • El Mhouti A, Nasseh A, Erradi M, Vasquèz JM. Enhancing ...
 • Johnson SD, Suriya C, Yoon SW, Berrett JV, La Fleur ...
 • Slavin RE. Research on cooperative learning and achievement: What we ...
 • Kreijns K, Kirschner PA, Jochems W. Identifying the pitfalls for ...
 • Lehtinen E, Hakkarainen K, Lipponen L, Rahikainen M, Muukkonen H. ...
 • Harris AL, Rea A. Web ۲.۰ and virtual world technologies: ...
 • Dillenbourg, P. What do you mean by collaborative learning? In ...
 • Stahl G. Group cognition in computer-assisted collaborative learning. Journal of ...
 • Schwarz BB, Neuman Y, Gil J, Ilya M. Construction of ...
 • Joiner R, Jones S. The effects of communication medium on ...
 • Weinberger A, Clark D, Erkens G, Sampson V, Stegmann K, ...
 • Anne KL, Grete OH. Collaborative learning in e-learning, virtual book ...
 • de Hei M, Tabacaru C, Sjoer E, Rippe R, Walenkamp ...
 • Naidu, S. Designing instruction for e-learning environments. In M. G. ...
 • Boshier R, Mohapi M, Moulton G, Qayyum A, Sadownik L, ...
 • Hmelo-Silver CE, Barrows HS. Goals and strategies of a problem-based ...
 • Fransen J, Kirschner PA, Erkens G. Mediating team effectiveness in ...
 • De Hei M, Strijbos JW, Sjoer E, Admiraal W. Thematic ...
 • Garrison, D. R. E-Learning in the ۲۱st Century; A Framework ...
 • González-González I, Jiménez-Zarco AI. Using learning methodologies and resources in ...
 • Chaffee J. Critical thinking skills: The cornerstone of developmental education. ...
 • Bybee R, McCrae B, Laurie R. PISA ۲۰۰۶: An assessment ...
 • Darling-Hammond L. Teacher education and the American future. Journal of ...
 • Lin YL, Lin HW. A study on the goal value ...
 • Latifi S, Noroozi O, Talaee E. Worked example or scripting? ...
 • Noroozi O, Biemans H, Mulder M. Relations between scripted online ...
 • Noroozi O, Weinberger A, Biemans HJ, Mulder M, Chizari M. ...
 • Kuhn D, Iordanou K, Pease M, Wirkala C. Beyond control ...
 • Kiener M, Ahuna KH, Tinnesz CG. Documenting critical thinking in ...
 • Silva E. Measuring skills for ۲۱st-century learning. Phi delta kappan. ...
 • Kantar LD. Assessment and instruction to promote higher order thinking ...
 • Latifi S, Noroozi O, Talaee E. Peer feedback or peer ...
 • Latifi S, Noroozi O, Hatami J, Biemans HJ. How does ...
 • Alwafi EM. The impact of designing an online learning environment ...
 • Burgess ML. Using WebCT as a supplemental tool to enhance ...
 • Thomas JD, Morin D. Technological supports for onsite and distance ...
 • Noroozi O, Weinberger A, Biemans HJ, Mulder M, Chizari M. ...
 • Prins FJ, Sluijsmans DM, Kirschner PA, Strijbos JW. Formative peer ...
 • Miller DR. Longitudinal assessment of critical thinking in pharmacy students. ...
 • Bowles K. The relationship of critical-thinking skills and the clinical-judgment ...
 • Facione PA, Sanchez CA, Facione NC, Gainen J. The disposition ...
 • Facione PA, Facione NC. The holistic critical thinking scoring rubric: ...
 • Jacobs SS. Technical characteristics and some correlates of the California ...
 • Weinberger A, Fischer F, Mandl H. Fostering computer supported collaborative ...
 • Huang NP, Lee DW. A discourse analysis of asynchronous discussion ...
 • Cho K, MacArthur C. Learning by reviewing. Journal of educational ...
 • Kelly L. Effectiveness of Guided Peer Review of Student Essays ...
 • Nicolaidou I. E-portfolios supporting primary students' writing performance and peer ...
 • Lin GY. Anonymous versus identified peer assessment via a Facebook-based ...
 • Noroozi O, Hatami J, Bayat A, van Ginkel S, Biemans ...
 • Dinevski D, Plenkovic M. Modern university and e-learning, media culture ...
 • Caplan, D. The development of online courses. In Theory and ...
 • Grafstein A. Information literacy and technology: An examination of some ...
 • Joordens S, Pare DE, Pruesse K. PeerScholar: An evidence-based online ...
 • Tsai YC, Chuang MT. Fostering revision of argumentative writing through ...
 • Stegmann K, Weinberger A, Fischer F. Facilitating argumentative knowledge construction ...
 • Hsia LH, Huang I, Hwang GJ. Effects of different online ...
 • Kuhn D. The skills of argument. Cambridge University Press; ۱۹۹۱. ...
 • نمایش کامل مراجع