ارتباط بازگشتپذیری الاستیک دینامیکی پارچه و راحتی حرکتی بدن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_007

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش، چهار پارچه حلقوی پودی با طرح بافت یکسان و خواص کشسانی متفاوت تولید شده است. خواص کششی پارچه ها اندازهگیری شده و تاثیر تراکم نخ کش در پارچه بر روی خواص کشسانی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین تاثیر خاصیت کشسانی پارچهها، درصد کرنش اعمالی و تعداد دورههای اعمال نیرو بر بازگشتپذیری الاستیک دینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونههایی مناسب برای ساق پای افراد با در نظر گرفتن سه درصد کاهش اندازه تهیه شده و مقدار فشار اعمالی توسط لباس بر بدن اندازهگیری شده است. در نهایت ارتباط بین بازگشتپذیری الاستیک و مقدار فشار اعمالی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو جهت رج و ردیف، بازگشتپذیری الاستیک با افزایش تعداد دورههای اعمال نیرو و درصد کرنش اعمالی، کاهش مییابد. همچنین پارچه با خواص کشسانی بیشتر، بازگشتپذیری الاستیک بیشتری نیز دارد. هرچه خاصیت کشسانی پارچه بیشتر باشد، به ترتیب فشار استاتیکی بیشتر و فشار دینامیکی کمتری در حین پوشش بر بدن وارد می کند.

نویسندگان

مهسا پناهی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاطمه موسی زادگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نازنین اعزازشهابی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد امانی تهران

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر