چالش های تدریس آنلاین استادان از دیدگاه دانشجویان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_050

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

آموزش آنلاین نوعی استفاده هدفمند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکاناتخودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالش های آموزش آنلاین برای هشدار به منظور ایجادتمرکز بیشتر، انجام پیش بینی لازم، تدارک و سرمایه گذاری مناسب، و تهیه برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برایموفقیت آن ضروری است. همچنین حرکت به سوی رویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب کرده است بسیاری از دانشگاه هایجهان از فناوری آموزش مجازی در ارائه دوره ها استفاده کنند. در همین راستا این پژوهش درصدد بررسی چالش های تدریس آنلایناستادان از دیدگاه دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی- مروری و ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای، مجلات و سایتهای معتبر بوده است.

نویسندگان

مرضیه حیدری

گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران- استادیار، مدیریت آموزشی

احمدرضا شهریاری

دبیرآموزش و پرورش شهرستان آباده- مربی، مهندسی مواد

اعظم ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران- مربی، مدیریت آموزشی

زهره مومنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران- مربی، مدیریت آموزشی