بررسی اثر اندرکنش در تحلیل لرزه ای تونلها با استفاده از یک روش عددی پیشرفته

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,301

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_LS15

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

یکی از روشهای نوین و مناسب عددی برای تحلیل سازه های ژئوتکنیکی نظیر تونلها روش کوپل المانهای محدود نامحدود می باشد . استفاده از این تکنیک همراه با پیشرفت کامپیوتر در مسائل اندرکنش خاک سازه به طورگسترده ای افزایش یافته است . در این مقاله ابتدا پیکره و فرمول المانهای محدود نامحدود توضیح داده شده و سپس پاسخ لرزه ای یک تونل نمونه تحت اثر امواج ورودی یک زلزله در حوزه زمان و فرکانس با روش فوق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده با نرم افزار تجاری و پیشرفته ANSYS 5.6 مقایسه شده است . نتایج به دست آمده از نرم افزار تجاری اخیر که در آن از مدل فنر دمپر برای مدل سازی قلمرو دور استفاده شده ، نشان میدهد که روش معمول المانهای محدود پاسخ مناسبی به دست نمی دهد ، در حالی که تکنیک کوپل المانهای محدود ونامحدود نتایج دقیقتر و کاملتری را ارائه می دهد . ابزار مورد استفاده جهت این نوع تحلیل یک نرم افزار کامًلا کارآمدغیرتجاری اجزاء محدود-نامحدود می باشد که مناسب تحلیل دینامیکی سازه های ژئوتکنیکی از جمله تونلهاست .

کلیدواژه ها:

المانهای محدود و نامحدود ، پاسخ لرزه ای ، تونل ، اندر کنش

نویسندگان

محمدحسین باقریپور

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مسعود عباس زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه