طراحی برنامه بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE_Plan)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NATURALCONF01_029

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از فعالیت های عمرانی، تولیدی و اقتصادی بویژه در مقیاس بزرگ توسط شرکت های پیمانکاری انجام می شود. HSE Plan طراحی برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده که مختص یک پروژه یا مجموعه است. زمانی که یک پروژه در شرف طراحی و اجرا باشد، همان گونه که قسمت های فنی پروژه مورد بررسی قرار می گیرد، الزامات، فرایندها و ساختارهای مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قالب طرح HSE Plan تهیه و تدوین می گردد زیرا کار در محیط های صنعتی همواره با مخاطرات ایمنی همراه است و با افزایش کمیت و کیفیت فعالیت ها حوادث ناشی از کار نیز اتفاق می-افتد. از این رو جهت حفاظت از نیروی کار و منابع مادی ضروری است طراحی برنامه مربوط به ایمنی در محیط کار به طور دقیق اجرا گرددو بین کارفرمایان و پیمانکاران و کارگران هماهنگی و همکاری به نحو احسن انجام گیرد. طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست مستندی است که پیمانکار طرح، جهت انجام تعهدات قراردادی در زمان برگزاری مناقصه به عنوان بخشی از پیشنهاد فنی خود به کارفرما ارائه می نماید و در تمام طول مدت اجرای پیمان مورد بازنگری قرار می گیرد. هدف از این طرح تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیرگذار به منظور پیشگیری از بروز ریسک ها، مخاطرات شغلی و خسارت های وارده به کارفرما، کارکنان و کلیه افراد ذینفع در پروژه است. در پژوهش پیش رو چگونگی هدف گذاری، برنامه عملیاتی زمان-بندی شده و تشریح مدیریت ریسک و جنبه های محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اله یار عرب امیرآبادی

دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست، مدرس دانشگاه، مشاور HSE در صنایع

هدی خوش ظاهر

دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی محیط زیست، مدرس دانشگاه